Κοινή ανακοίνωση: Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ
25/09/2014
ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση, εξελίξεις, ενέργειες σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ
25/09/2014

Κοινή ανακοίνωση: Ενημερωτικές συναντήσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 506/1/17ιγ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Σε συνέχεια της από 22 Σεπτεμβρίου 2014 ανακοίνωσής μας για το ΤΕΑΠΑΣΑ (Αρ. Πρωτ.: 506/1/17ια), σας ενημερώνουμε ότι οι Ομοσπονδίες μας πραγματοποιούν καθημερινά ενημερωτικές συναντήσεις με τα προεδρεία Κλάδων εργαζομένων, που έχουν ήδη προβεί στη σύσταση Επαγγελματικών Ταμείων, προκειμένου να έχουμε μια άμεση εικόνα για τον τρόπο σύστασης – λειτουργίας και διαχείρισης αυτών.

  Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν συναντήσεις με τους υπευθύνους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών.

  Παράλληλα χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Παπανικολάου, από τον οποίο ζητήσαμε στοιχεία για την ευρωστία και τη βιωσιμότητά του και πώς προδιαγράφεται το μέλλον του, δεδομένων των προβλημάτων και των συγκυριών που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύστημα και η χώρα μας γενικότερα.

  Για την ενημέρωση αυτή και τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση μας θα γίνει αποτίμηση υπεύθυνα και αβίαστα κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων μας, όπου ειδικοί αναλογιστές θα κληθούν επίσης να καταθέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις.

  Την προσεχή εβδομάδα, επίσης, θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

  Οι Ομοσπονδίες μας αντιμετωπίζουν το κρίσιμο αυτό ανακύψαν ζήτημα, με υπευθυνότητα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λύση, τόσο για τους συνταξιούχους όσο και τους ενεργεία συνάδελφού μας, για ένα βιώσιμο και όχι έωλο-βίαιο μετασχηματισμό του ασφαλιστικού μας συστήματος που θα κληθεί να επωμιστεί κυρίως η νεότερη γενιά των αστυνομικών και των πυροσβεστών.

Διαβάστε το ενημερωτικό ολόκληρο το έγγραφο από το ΤΕΑΠΑΣΑ κάνοντας κλικ στην εικόνα

aateapasa1

Print Friendly, PDF & Email