ΕΥΠΣ Δυτ. Ελλάδας: Αποτελέσματα Ενημ. Εσπερίδας για το Ασφαλιστικό.

Συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ με Ομοσπονδία από Μεγ. Βρετανία
25/04/2013
Μήνυμα ΠΟΕΥΠΣ για την εργατική πρωτομαγιά.
30/04/2013

ΕΥΠΣ Δυτ. Ελλάδας: Αποτελέσματα Ενημ. Εσπερίδας για το Ασφαλιστικό.

 
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π Α Τ Ρ Α 2 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 95
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 120 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26222
ΤΗΛ. & FAX : 2610 315014 ΠΡΟΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ : 6936-070490
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : 6978-065023 ΚΟΙΝ : ΠΟΕΥΠΣ

e-mail: [email protected]

(epdein.blogspot.gr)

 

ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 22-04-2013».

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η Ένωσή μας την 22-04-2013 διοργάνωσε στην Πάτρα, την τρίτη κατά σειρά,

ενημερωτική εσπερίδα με θέμα : «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ –

ΤΕΑΠΑΣΑ». Κεντρικός ομιλητής της παραπάνω ενημερωτικής εσπερίδας ήταν ο Νομικός –

Εργατολόγος και ειδικός σε θέματα ενστόλων, κ. Χαράλαμπος Μπουκουβάλας . Κατά την

διάρκεια της εσπερίδας αναπτύχθηκαν με διεξοδικό τρόπο όλα τα ανωτέρω θέματα και

προς το τέλος αυτής ο κ. Μπουκουβάλας δέχθηκε πληθώρα ερωτημάτων από τους

Συναδέλφους και απήντησε σε κάθε έναν ξεχωριστά. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν

είναι τα κάτωθι :

1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12-2010.

Όσοι θεμελίωσαν έως την 31-12-2010 συνταξιοδοτικά δικαιώματα (24 ½ έτη συντάξιμης

υπηρεσίας) δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επιφέρει ο ασφαλιστικός νόμος

3865/2010, τόσο στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο και ως προς τον τρόπο

υπολογισμού της σύνταξής τους και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης

όποτε επιθυμούν και να έχουν την έναρξη καταβολής της σύνταξής τους. Επίσης, τα

παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 01-01-

2015.

2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12-2014.

Με βάσει τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 (του Ν.3865/2010), για όσους

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μέχρι την 31-

12-2014, αυξάνονται σταδιακά από την 01-01-2011 τα έτη της συνολικής συντάξιμης Υπη-

ρεσίας που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής :

– Όσοι το έτος 2011 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή

τους στα αντίστοιχα 26 έτη.

– Όσοι το 2012 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή

τους στα αντίστοιχα 27 ½ έτη.

– Όσοι το 2013 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή

τους στα αντίστοιχα 29 έτη.

– Όσοι το 2014 συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλουν την αίτησή

τους στα αντίστοιχα 30 ½ έτη.

fertakhs

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ :

Η μάχιμη πενταετία, ως πραγματική και συντάξιμη, συνυπολογίζεται και αφαιρείται

από τον επιπλέον χρόνο που προστίθεται στα 24 ½ έτη, δηλ. όσοι το 2013 συμπληρώνουν

24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας έχουν την δυνατότητα εντός του ιδίου έτους να υποβάλουν

αίτηση συνταξιοδότησης καθώς συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση των 29 ετών που

απαιτούνται και η μάχιμη πενταετία εφόσον υπάρχει, (δηλ. να έχει 5 έτη υπηρεσίας σε

μάχιμη οργανική μονάδα). Δηλαδή μέχρι και το έτος 2013 η υποχρέωση παραμονής που

αναφέρεται παραπάνω δεν υφίσταται . Δικαίωμα χρήσης της μάχιμης πενταετίας (χρόνου

υπηρεσίας στο διπλάσιο) μπορούν να κάνουν όλοι και ανεξάρτητα του χρόνου κατάταξής

τους στο Π.Σ.

Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική (πρέπει να έχει παρασχεθεί) συντάξιμη

υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο αν

ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας πλην της μάχιμης

υπηρεσίας), εκτός της περιπτώσεως των τριτέκνων γυναικών και των περιπτώσεων

αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Για όσους κατατάχθηκαν μετά την 01-10-1990, η χρήση της γίνεται μόνον με την

παράλληλη αναγνώρισή της. Η εν λόγω αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση του

ενδιαφερόμενου και εφόσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (39,87€ Χ 60 μήνες

=2.392,20 €) . Επιπλέον αν κάποιος έχει καταταγεί μετά την 01-10-1990 και έχει έστω ένα

ένσημο Δημοσίου πριν αυτή την ημερομηνία , και το υποβάλλει προς τις οικονομικές

υπηρεσίες του ΑΠΣ, απαλλάσσεται από την καταβολή των εισφορών .

– Για την συμπλήρωση των 24½ ετών Υπηρεσίας (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) συνυπολογίζονται αθροιστικά η πραγματική Υπηρεσία στο Σώμα (από την

ημέρα κατάταξης στη Σχολή), η στρατιωτική θητεία (απαιτείται η εξαγορά της – στην

ενέργεια ή κατά τη συνταξιοδότηση), η προϋπηρεσία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ως τέτοια

λογίζεται και η προϋπηρεσία στο στρατό με την ιδιότητα του ΕΠΥ –ΟΠΥ) και στον Ιδιωτικό

Τομέα (π.χ. τα ένσημα στο ΙΚΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.)

– Δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και ο χρόνος καταβολής όποτε και

αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης (το 2015, το 2017, κ.λ.π.)

 

3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-1-2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ .

Όσοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (24& ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας) μέχρι την 31-

12-2014 δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη συντάξιμης Υπηρεσίας ή

το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για την συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης Υπηρεσίας

συνυπολογίζονται τα έτη Υπηρεσίας, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), ο χρόνος

προϋπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις εάν υπάρχει (ΕΜΘ – ΟΠΥ – 5ετους), ο χρόνος της

διαδοχικής ασφάλισης (τα ένσημα στο ΙΚΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.), ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για

την απόκτηση ενός πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), εφόσον ο εν λόγω χρόνος δεν συμπίπτει με άλλο

συντάξιμο χρόνο, καθώς και η μάχιμη πενταετία (με καταβολή εισφορών αρθ. 22 του

Ν.3865/10 όπως ήδη αναφέραμε) .

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ (των 24 ½ ετών) ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ:

– Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, εφόσον

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2011, για την απόκτηση ενός

πτυχίου Σχολής Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος

σύμφωνα με άλλες διατάξεις. Η αναγνώριση απαιτεί καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

(6,67 % επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε μήνα αναγνώρισης).

– Ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες πλην του χρόνου

που έχει παρασχεθεί σε Α.Ε. του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζες

καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις ή Α.Ε. των Ο.Τ.Α.

– Ο χρόνος που έχει παρασχεθεί με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης

(Ο.Π.Υ.) και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) για τον οποίο ασφαλίστηκαν στο

ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται και για την επικουρική ασφάλιση) .

Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας:

– Ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας.

– Ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή

πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το Π.Σ. ή μετάθεση σε

αργία με απόλυση.

– Ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Επίσης, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο

διετέλεσαν έξω από την υπηρεσία οι υπηρετούντες γενικά που εξήλθαν από τις τάξεις λόγω

σωματικής ανικανότητας και επανήλθαν μετά στην ενεργό υπηρεσία αφού κρίθηκαν ικανοί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ :

– Για όσους έχουν καταταγεί έως την 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από

την 01-01-2015 και μετά, στα ως άνω 40 έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και τα τρία (3)

πλασματικά έτη (του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν.3865/2010). Τα εν λόγω έτη μπορούν να

χρησιμοποιηθούν μόνον αν αναγνωριστούν ως συντάξιμα, δηλ. με την καταβολή της

προβλεπόμενης [από το άρθρο 59 ΠΔ 169/2007 κράτησης (6,67% επί των συντάξιμων

αποδοχών για κάθε μήνα αναγνώρισης)] .

– Όσοι απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία λόγω πειθαρχικού

παραπτώματος εκτός των περιπτώσεων επιβολής ποινής που συνεπάγει την απώλεια

καταβολής σύνταξης , η σύνταξη καταβάλλεται με την συμπλήρωση του χρόνου που

αντιστοιχεί στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με την συμπλήρωση του 60ου έτους .

5. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3/35ων (ΚΟΝΔΥΛΗ):

Η προσαύξηση των 3/35ων (έτη Κονδύλη) χορηγούνται σε όσους έχουν καταταγεί ή έχουν

ασφαλισθεί σε Φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, έχουν συμπληρώσει 20 έτη

πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και φέρουν τον βαθμό μέχρι και του Πυρονόμου. Τα εν

λόγω έτη δεν λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος παρά

μόνον για την προσαύξηση του συντάξιμου μισθού της κύριας σύνταξης από το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους και σαφώς δεν λογίζεται για την επικουρική σύνταξη.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης των προαναφερόμενων ετών, μετά

από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, και στους αξιωματικούς παραγωγικής Σχολής

εφόσον αποστρατευτούν αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεώτερων τους και δεν έχουν

συμπληρώσει 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι η προσαύξηση των 3/35ων δεν συνυπολογίζεται στην

συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την

περίπτωση της περικοπής του 40% για το Τμήμα της κύριας σύνταξης από 1000 € και άνω

(που προβλέπεται από το Ν.4024/2011) .

6. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ :

Από την 1-1-2011 και μετά, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των

τριτέκνων (ανδρών – γυναικών) επέρχεται με την συμπλήρωση (21) ετών πραγματικής

συντάξιμης υπηρεσίας.

Όσοι συμπληρώνουν το 2012 τα 20 έτη πλήρης πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας

υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση των 23 ετών (δηλαδή από το

2014 και μετά), ενώ όσοι συμπληρώνουν το 2013 τα 20 έτη υποβάλλουν αίτηση μετά την

συμπλήρωση των 25 ετών (δηλαδή από το 2015 και μετά).

Από την 1-1-2014 η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των τρίτεκνων

γίνεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στους υπόλοιπους

συναδέλφους δηλαδή παύει να ισχύει η παραπάνω διάταξη .

Πρέπει να τονιστεί ότι, η προσθήκη της μάχιμης 5ετίας σε περίπτωση συνταξιο-

δότησης τριτέκνου γίνεται για τους άνδρες μετά την συμπλήρωση των 24 ½ ετών

συντάξιμης υπηρεσίας και για τις γυναίκες με την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης

όπως ισχύει για κάθε έτος μετά το 2011 (21 έτη το έτος 2011 και 23 έτη το έτος 2012).

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο

τρόπος υπολογισμού της σύνταξης τους θα παραμείνει ίδιος με το σημερινό.

Δηλαδή με δύο τρόπους :

Α) Για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2007, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το

ποσοστό αναπλήρωσης 80% των τελευταίων συνταξιοδοτικών αποδοχών (βασικός μισθός,

χρονοεπίδομα, 176 € και 65 €) επί 35 έτη δια τα έτη ασφάλισης μέχρι το προαναφερόμενο

χρονικό διάστημα και

Β) Για χρόνο ασφάλισης μετά την 1.1.2008, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας

πενταετίας (από 1-1-2008 και μετά) επί του μειωμένου ποσοστού αναπλήρωσης. Το

ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται 1% για κάθε έτος μετά την 01-01-2008, όπου πλέον το

80% που ίσχυε μέχρι την 31.12.2007 καταλήγει στο 70% το 2017.

2. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 31-12-2015 το τμήμα της μηνιαίας

σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 01-01-2013 και μετά δεν μπορεί να

υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται από τις

οικείες διατάξεις.

3. Για τους υπολοίπους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 01-01-2015

συνταξιοδοτούνται με τη βασική και την αναλογική σύνταξη ως εξής :

α) Με τη βασική σύνταξη η οποία καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης

του υπαλλήλου από το Δημόσιο και το ύψος της ορίζεται (με τα δεδομένα του 2010) στα

360 € μικτά. Η αναπροσαρμογή του προβλέπεται από το έτος 2014 και μετά ανάλογα με την

ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου

Προϊόντος (ΑΕΠ) και

β) Με την αναλογική σύνταξη η οποία περιλαμβάνει δύο τμήματα:

– Το αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31.12.2010

και το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές

που ισχύουν στο χρόνο συνταξιοδότησης και

– Το αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 01.01.2011 μέχρι την

ημερομηνία συνταξιοδότησης.

8. ΤΕΑΠΑΣΑ:

Με το άρθρο 4 του Ν.4142/2013 ψηφίστηκε τελικά η τροπολογία σχετικά με τη

μεταφορά του ΤΕΑΠΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού

των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών

εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισμένους μετόχους αυτού καθορίζονται με απόφαση

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ύστερα από αναλογιστική

μελέτη και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

9. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ :

Γι’ αυτό το μεγάλο ζήτημα δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα οι συζητήσεις που αφορούν

τους ενστόλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Έχουν όμως γίνει τουλάχιστον τρεις

συνεδριάσεις από την αρμόδια επιτροπή του Στρατού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χωρίς

να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα

επίπεδα σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε καταθέσει μέσω της ΠΟΕΥΠΣ .

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το προεδρείο της Ένωσής μας συνεχίζει την αδιάκοπη προσπάθεια για την σωστή

και έγκυρη ενημέρωση των μελών. Έτσι ο κάθε Συνάδελφος μπορεί να έχει σαφή εικόνα

για τις εξελίξεις, μπορεί να διαμορφώσει σωστή άποψη προκειμένου να πάρει τις σωστές

αποφάσεις .

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ__

 

κατεβάστε το Αρχείο σε μορφή PDF

Print Friendly, PDF & Email