Χορήγηση Δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
19/04/2021
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία και τελετή  αποφοίτησης  στην πόλη των Αθηνών.
24/04/2021

Χορήγηση Δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

   Αρ.Πρωτ.: 56

Αθήνα, 21.04.2021

 

                                                                                    ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α »

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αρίθμ. 1030/2/367/21.04.2021 Εγκύκλιο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για την χορήγηση Δανείων έτους 2021, η οποία εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Ταμείο και εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κ.λ.π.) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων μέσω psnet.

Η Αίτηση Χορήγησης Δανείου θα συνοδεύεται απαραίτητα με σχετικά παραστατικά που θα αιτιολογούν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντος (βεβαίωση ιατρών, νοσοκομείων κ.λ.π.). Οι αιτήσεις για λόγους υγείας θα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και θα έπονται από τις λοιπές αιτήσεις . Τα ποσά και το επιτόκιο των δανείων παραμένει το ίδιο καθώς και οι δόσεις αποπληρωμής αυτών και από φέτος ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, δύναται υπό προϋποθέσεις, η χορήγηση προσωπικών δανείων σε δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Επισημαίνεται επίσης στους συναδέλφους ότι, πέρα των άλλων αλλαγών που έχουν επέλθει φέτος στην χορήγηση των δανείων, όπως σας έχουμε ενημερώσει, απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του δανείου είναι η ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στους συναδέλφους που θα αιτηθούν δάνειο από το Ταμείο, να ελέγξουν εάν είναι φορολογικά ενήμεροι, μην τυχόν υπάρχουν οφειλές που δεν γνωρίζουν (πχ. Διοικητικά πρόστιμα από κλήσεις στάθμευσης κ.λ.π.), καθώς στην περίπτωση που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι πριν την εκταμίευση, δεν θα λάβουν το δάνειο.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email