Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία και τελετή  αποφοίτησης  στην πόλη των Αθηνών.

Χορήγηση Δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
21/04/2021
Με Self test η προσέλευση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
25/04/2021

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία και τελετή  αποφοίτησης  στην πόλη των Αθηνών.

Αρ.Πρωτ.: 58

Αθήνα, 23.04.2021

 

                                                                       ΠΡΟΣ:    Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος     

                                                                                      Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη 

 

                                                                ΚΟΙΝ:     Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                        Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία και τελετή  αποφοίτησης  στην πόλη των Αθηνών»

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22957 Φ.400.4/19-04-2021 Διαταγή Α.Π.Σ. η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων και η τελετή της αποφοίτησης του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με φυσική παρουσία των φοιτούντων.

Η διαδικασία αυτή, δεδομένης της παρουσίας φοιτούντων από όλα τα μέρη της Ελλάδας, εύλογα εγείρει θέμα οικονομικών δυσχερειών, καθώς απαιτούνται μεγάλα ποσά από τον καθένα τόσο για την διαμονή του όσο και για την καθημερινή διατροφή του.

Με σκοπό λοιπόν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που θα προκύψουν στους συναδέλφους που θα προσέλθουν στην πόλη των Αθηνών, παρακαλούμε για την ανάληψη όλων των ενεργειών ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διαμονής και της διατροφής των συμμετεχόντων στις γραπτές εξετάσεις και την τελετή αποφοίτησης, της Σχολής Επιμόρφωσης στις  ημερομηνίες που θα καθοριστούν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email