Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ 
11/04/2021
Χορήγηση Δανείων από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
21/04/2021

Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρ.Πρωτ.:53                                                                                           Αθήνα, 18.04.2021

 

                                                                                               ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                           Μέλη ΠΟΕΥΠΣ                               

      ΘΕΜΑ: «Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Με το υπ’αριθμ 19747 οικ.Φ.531.30/06-04-2021 έγγραφό του, το Τμήμα Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών εξέδωσε απάντηση στο από 23-02-2021 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, για το θέμα των κτιριακών υποδομών των υπηρεσιών του Π.Σ.

Η εκδοθείσα απάντηση αφού χαρακτηρίζει το θέμα των υποδομών θεμελιώδες, επιβεβαιώνει ότι για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών, το Π.Σ. δαπανά ετησίως μεγάλα ποσά από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ για τον προγραμματισμό νέων έργων από το 2008 έχει υποβληθεί πρόταση προς την Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και διαχείριση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει την 2η ΕΜΑΚ (Θεσσαλονίκη), την 4η ΕΜΑΚ (Κομοτηνή), την 6η ΕΜΑΚ (Πάτρα), την 8η ΕΜΑΚ (Λάρισα) και τις Π.Υ. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου και Βόλου. Τελικά η αρμόδια Επιτροπή ενέταξε άλλα έργα, κάποια από τα οποία  λόγω των καθυστερήσεων που ουσιαστικά πάγωσαν κάθε εξέλιξη προόδου των διαδικασιών, ακολούθησαν άλλη πορεία, όπως η στέγαση του Α.Π.Σ. που πρόσφατα μεταστεγάστηκε σε νέες εγκαταστάσεις επί της Λ. Κηφισίας.

Είναι δεδομένο ότι το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των υποδομών, αποτελεί τεράστιο θέμα το οποίο απαιτεί κοπιώδη και χρονοβόρα προετοιμασία αλλά όπως τονίσαμε στο έγγραφό μας, υπάρχουν πλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μελέτη και κατασκευή νέων υποδομών που θα αντικαταστήσουν τις παλαιές και μη λειτουργικές πλέον οργανικές δομές του Π.Σ.

Το έγγραφο επίσης, μας γνωστοποιεί ότι το Α.Π.Σ. σε συνεργασία με τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. προετοιμάζει φακέλους ώριμων οικοπέδων που θα ενταχθούν σε πρόγραμμα Σ.Δ.Ι.Τ. ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξέλιξη που κρίνεται σίγουρα θετική καθώς για πρώτη φορά θα υπάρξει επίσημη καταγραφή των σημερινών δεδομένων, ώστε να δρομολογηθούν και οι επόμενες ενέργειες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αναμένουμε την εξέλιξη στο θέμα αυτό, το οποίο παρακολουθούμε αδιαλείπτως.

Διαβάστε το υπ’αριθ 19747 οικ. Φ.531.30/6-4-2021 Έγγραφο του Α.Π.Σ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email