Σχολές φιλοξενίας παράνομων μεταναστών Κομοτηνής και Ξάνθης

Συνάντηση εργασίας για όλα τα τρέχοντα εργασιακά μας ζητήματα
23/08/2012
Πρόσληψη μελών οικογενειών θανόντων πυροσβεστών
23/08/2012

Σχολές φιλοξενίας παράνομων μεταναστών Κομοτηνής και Ξάνθης

poeyps-title

Αρ.Πρωτ.:203                                          Αθήνα, 20/08/2012                                                                 

                                                                ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                             Αντιστράτηγο κ. Μπονάτσο Παναγιώτη

                                                                               

                                                                 KOIN: 1. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και

                                                                             Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο

                                                                             2.Πρωτοβάθμιες ενώσεις – Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

                                                                                                                                                                

            Θέμα: « Τοποθέτηση πυροσβεστικού οχήματος στις Σχολές φιλοξενίας

                          παράνομων μεταναστών Κομοτηνής και Ξάνθης»

                       

                        Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι με προφορική σας εντολή υπήρξε μετακίνηση πυροσβεστικού οχήματος και τοποθέτησή του στις Σχολές Αστυφυλάκων της Κομοτηνής και της Ξάνθη, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κέντρα φιλοξενίας παράνομων μεταναστών, για άγνωστους λόγους και για άγνωστο έως τώρα χρονικό διάστημα απασχόλησής του στους παραπάνω χώρους. Για μια ακόμα φορά δεν κατανοούμε το νόημα των ενεργειών σας, οι οποίες καταφανώς αντιβαίνουν τις διατάξεις του Νόμου 3511/2006, όπου και καθορίζονται επακριβώς η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

                        Στο άρθρο 1 καθορίζεται η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία και οριοθετείται στην παροχή ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από τους κινδύνους πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, ενώ στο Πυροσβεστικό Σώμα ανατίθεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός καταστολής, δηλαδή η οργάνωση και η συνολική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όλων των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Επίσης το Πυροσβεστικό Σώμα συμβάλλει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας αλλά και της πολιτικής άμυνας της χώρας.

                      Ακολούθως στο άρθρο 2 του ίδιου Νόμου και στις παραγράφους α έως και στ περιγράφονται οι αρμοδιότητες του με πλήρη σαφήνεια Μετά λοιπόν τα παραπάνω, η δική σας εντολή, η οποία δεν ήταν καν γραπτή και αιτιολογημένη, σε ποια από τις παραγράφους του Ν.3511/2006 εμπίπτει; Πως προβαίνετε σε μια τέτοια εντολή, προφανώς παράνομη, αυθαιρετώντας και μάλιστα με προφορική εντολή;

                      Κύριε Αρχηγέ, απαιτούμε να ανακαλέσετε αμέσως την εντολή σας για το θέμα αυτό, καθώς αυτή δεν διαθέτει καμία νομική βάση, δεν εξυπηρετεί κανέναν κοινωνικό σκοπό, δοκιμάζει καθημερινά τους μετακινούμενους συναδέλφους, οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στις καθημερινές μάχες που δίνουν στις Υπηρεσίες τους για την εκπλήρωση της πραγματικής και νομοθετημένης αποστολής τους. Αναμένουμε την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος που αναίτια προέκυψε, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα εξαντλήσουμε κάθε μας δικαίωμα προκειμένου να πάψει επιτέλους οποιοδήποτε θέμα που ανακύπτει κατά καιρούς, να αποτελεί πεδίο αυθαιρεσίας της κάθε ηγεσίας του Σώματος.     

                              

Για το Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email