ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Καταβολή εκτός έδρας αποζημιώσεων.
28/06/2013
Συμπληρωματικές βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 2012
04/07/2013

ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αρ. Πρωτ: 3035                                                               2-7-2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό από το 2008 με το Ν.3655/2008 το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ) και το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος(ΕΤΥΠΣ), εντάχθηκαν «υποχρεωτικά  και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πυροσβεστικού προσωπικού» σε ένα νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) μαζί με τα αντίστοιχα επικουρικά και προνοιακά Ταμεία του αστυνομικού προσωπικού.

Η ένταξη των Ταμείων μας στο συγκεκριμένο νέο Ταμείο, παρά την ριζική διαφωνία μας ως συνδικαλιστικών εκπροσώπων του Π.Σ., έγινε με μη ισότιμο τρόπο, αφού τόσο η Διοίκηση του Ταμείου, όσο και η  πλειοψηφία του Δ.Σ. του, ανατέθηκε σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Η μέχρι σήμερα πορεία  του Ταμείου βασίστηκε σε μια εύθραυστη διοικητική ισορροπία και μια αναλογικότητα εις βάρος του Π.Σ. που στην ουσία ουδέν βελτίωσε την κατάσταση των Ταμείων μας.

Αντιθέτως θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μόνο που αυξήθηκε είναι το διοικητικό κόστος λειτουργίας  των Ταμείων μας, ενώ από την άλλη, ουδεμία μέριμνα δόθηκε για την βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών ή έστω και μίας βελτίωσης των εισροών προς σε αυτά, με την λήψη πρωτοβουλίας από τις εκάστοτε Διοικήσεις του.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν και ειδικότερες προθέσεις περαιτέρω διοικητικού υπερκερασμού εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ, γεγονός που εδώ και μέρες έχει επισημανθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Το μείζον όμως αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις:

Με το Ν.4142/2013 η άσκηση εποπτείας του ΤΕΑΠΑΣΑ πέρασε από το Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με αυτό αναμενόταν η δημιουργία ειδικής προς τούτο υπηρεσιακής μονάδας, με τη συμμετοχή στελεχών και από τα δύο Σώματα και τυχόν ειδικού εξειδικευμένου προσωπικού, που θα είχε  στην αρμοδιότητα του την εποπτεία του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Αντί αυτού, χωρίς καμία συζήτηση, διαβούλευση και ενημέρωση ούτε των υπηρεσιακών, ούτε των συνδικαλιστικών παραγόντων του Π.Σ. δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. 7004/3/60-ε από 10-6-2013 Απόφαση του Υπουργού κ. Δένδια, με την οποία ανατίθεται η εποπτεία του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα στον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με την παραπάνω απόφαση ολοκληρώνεται πλέον η  αστυνομική κυριαρχία στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τόσο στη διοίκηση του Ταμείου, όσο και στην εποπτεία.

Χωρίς να υπάρχει από μέρους μας καμία διάθεση  συντεχνιακής προκατάληψης για τους συναδέλφους ενστόλους, με τους οποίους άλλωστε έχουμε παραδοσιακά  σχέσεις συνεργασίας  αλλά και συμπαράταξης σε κοινούς εργατικούς αγώνες είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώσουμε την πλήρη αντίθεση μας για τις συγκεκριμένες εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

Το οποίο δεν αποτελεί  απλά μια διακλαδική υπηρεσιακή μονάδα των δύο Σωμάτων, όπου ο πλειοψηφών αριθμητικά υπερτερεί. Το Ταμείο αυτό στεγάζει το απόθεμα των οικονομιών των συναδέλφων που εκπροσωπούμε και είναι βασικό κομμάτι της «απομαχικής τους ασφάλειας», ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ώστε να προασπίσουμε τα Ταμεία μας.

Ζητήσαμε ήδη από τον κ. Αρχηγό του Π.Σ. την  σύγκλιση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού με μόνο θέμα την κατάρτιση  συγκεκριμένης πρότασης για το μέλλον  των Ταμείων μας και συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, για να εκφράσουμε την ουσιαστική μας αντίθεση για τις νέες εξελίξεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Προφανώς ο κύκλος του ΤΕΑΠΑΣΑ για τα Πυροσβεστικά Ταμεία φθάνει στο τέλος του.

Για την ΠΟΕΥΠΣ                                                                 Για την ΕΑΠΣ

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Πρόεδρος

Νίκος Αθάνατος                                                              Γιάννης  Σταμούλης

Print Friendly, PDF & Email