Συνέχιση υποβολής αιτήσεων δανείων έτους 2020.

Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.
09/07/2020
Παρόν & φέτος το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα στην 85η ΔΕΘ
17/07/2020

Συνέχιση υποβολής αιτήσεων δανείων έτους 2020.

Αρ.Πρωτ.145

Αθήνα, 10.07.2020

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση υποβολής αιτήσεων δανείων έτους 2020».

Συνάδελφοι,
με το υπ΄αριθμ΄1030/2/823 Φ.516.11.4.3 έγγραφο Γ΄ παροχών του Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το οποίο αναφέρει ότι ύστερα από την επεξεργασία των μέχρι τώρα υποβληθέντων αιτήσεων για χορήγηση δανείων διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2020 επαρκεί για την ικανοποίηση και νέων αιτημάτων για χορήγηση δανείων.
Ως εκ τούτου, όσοι επιθυμούν τη χορήγηση δανείου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις κανονικά σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email