Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.

 

Αρ. Πρωτ:143

Αθήνα, 09.07.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.».

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προεδρείου του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρουσία του νομικού μας συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Πενταγιώτη με τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη, στην οποία μετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες με αντικείμενο της συνάντησης, επιχειρησιακά και θεσμικά θέματα.
Καταρχήν μεταξύ άλλων θεμάτων, τέθηκε το θέμα της σύννομης και ορθολογικής χρήσης του μέτρου των επιφυλακών. Επαναλάβαμε τη θέση μας ότι το μέτρο της επιφυλακής είναι έκτακτο μέτρο και υπό το πλαίσιο του ν.4662/2020 συναρτάται με την εκδήλωση φαινομένων και κινδύνων φυσικών καταστροφών από απρόβλεπτα και μεγάλης έντασης συμβάντα και δεν θα πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του. Από πλευράς κ. Αρχηγού διευκρινίστηκε ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης η καταπόνηση του προσωπικού με άσκοπες επιφυλακές. Επίσης διευκρινίστηκαν θέματα σχετικά με την 37019 οικ. Φ 105.9/24-6-2020 Διαταγή στην οποία κατά την άποψη του Α.Π.Σ. περιέχονται δικλείδες ασφαλείας και στεγανά ως προς την κήρυξη των επιφυλακών (προειδοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του άρθρου 2 του ν.4662) και εν συνεχεία μόνο με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ασφάλειας των υπαλλήλων σε επεμβάσεις σε χώρους εναπόθεσης – διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΤΛΑΣ» και ζητήθηκε η τήρηση σε κάθε περίπτωση όλων των αναγκαίων προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων με την επισήμανση ότι τα θέματα της ασφάλειας των υπαλλήλων του Σώματος είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο κ. Αρχηγός επανέλαβε τη θέση του ότι η επέμβαση του Σώματος σε συμβάντα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται με πιστή τήρηση όλων των Κανονισμών και Πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.
Στη συνέχεια ζητήσαμε από τον κ. Αρχηγό την ορθή εφαρμογή του άρθρου 158 του ν. 4662/2020 και του επανυπολογισμού των μορίων των υπαλλήλων με βάση το σύνολο των μετακινήσεών τους στη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου, μέσα από εφαρμογή που θα επεξεργαστεί η Διεύθυνση Πληροφορικής, ώστε να μην υπάρχουν τα εύλογα παράπονα και ενδεχομένως δικαστικές προσφυγές υπαλλήλων από τον περιορισμένο χρόνο που σήμερα υπολογίζονται. Η καταρχήν απάντηση είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εύλογο και δίκαιο, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Δ/νση Πληροφορικής.
Επίσης συζητήθηκαν ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 151 του ν.4662/2020 και ζητήσαμε την ανακατανομή της υπηρετούσας δύναμης με βάση αντικειμενικά και κατά το δυνατόν μετρήσιμα μεγέθη και με προσαρμογές στα σημερινά δεδομένα, διότι με βάση την κατανομή και την υπηρετούσα δύναμη προκύπτουν τα κενά ή οι υπεράριθμοι ανά υπηρεσία, βάσει των οποίων διενεργούνται οι τακτικές μεταθέσεις. Ο κ. Αρχηγός μας ενημέρωσε ότι είναι στις αρμοδιότητές του και θα πράξει τα δέοντα.
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας ζητήθηκε το μεγάλο εγχείρημα της ανακατανομής να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα αφορά την πραγματική αποτύπωση της οργανικής δύναμης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πραγματικές σημερινές συνθήκες και ανάγκες για να πάψουν επιτέλους να ισχύουν τα Π.Δ. του 1930 και 1950, σύμφωνα με τα οποία ιδρύθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄,Β΄, Γ΄ και Δ’ Τάξης ανά την επικράτεια αλλά αυτονόητα έχουν ξεπεραστεί πλέον από τις εποχές. Ο κ. Αρχηγός μας απάντησε ότι πράγματι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, με πολύ δουλειά, είναι θετικός, είναι μέσα στις προθέσεις του και τις άμεσες προτεραιότητες του.
Για το Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας της παραγράφου 4 του άρθρου 114 του ν.4662/2020, ενημερωθήκαμε ότι προγραμματίζεται να αρχίσει με την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Δεδομένου ότι ήδη έχουν ανασταλεί πολλές δραστηριότητες σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής μας ζωής υπό τον φόβο της διασποράς του νέου κορωνοϊού, που εξαπλώνεται ανησυχητικά και με γρήγορο ρυθμό, οι συναθροίσεις ατόμων, μόνο κινδύνους για την υγεία τόσο των συμμετεχόντων όσο και των υπολοίπων συνανθρώπων μας, με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, μπορεί να προκαλέσουν. Εξαιτίας αυτής κατάστασης, ζητήσαμε την οργάνωση και την πραγματοποίησή της για λόγους ασφαλείας μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, πράγμα που θα διευκολύνει και τους συναδέλφους που θα φοιτήσουν αλλά και τις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται. Ο κ. Αρχηγός μας ενημέρωσε ότι θα εξετάσει το θέμα και θα μας απαντήσει ενώ πριν την έναρξη της Σχολής Επιμόρφωσης θα διευθετηθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα.
Τέλος επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για σταθερή συνεργασία μεταξύ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και του Αρχηγείου Π.Σ, ευχήθηκε σε όλους τους πυροσβέστες να υπάρξει μια καλή αντιπυρική περίοδος, τονίζοντας ότι η προσπάθειά του θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση λύσεων σε όλα τα επίπεδα μέσα από την συνεργασία και την συναδελφικότητα, πιστεύοντας στο έργο του έλληνα πυροσβέστη, τον οποίο και καλεί να συνεχίσει να εργάζεται με σύνεση, αυταπάρνηση και μεθοδικότητα ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελέσει το έργο του στο ακέραιο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email