Συνάντηση με τον Γ.Γ. Π.Π. Ανακοίνωση από το ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ

Εξώδικη Διαμαρτυρία
28/09/2012
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
08/10/2012

Συνάντηση με τον Γ.Γ. Π.Π. Ανακοίνωση από το ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ

 

 

 

Αρ.Πρωτ.365

                                                                                              Αθήνα, 01/10/2012

                                           ΠΡΟΣ:  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Θέμα: «Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με τον Γενικό  Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη»

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

 

     Στα πλαίσια των ενεργειών της Ομοσπονδίας και κατόπιν της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, στις 25/09/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη.

     Στη συνάντηση τέθηκαν προς συζήτηση όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο μας, ενώ από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα υπήρξαν συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

     Σε ότι αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις στον Κλάδο μας, ανέφερε ότι θα υπάρξουν περικοπές χωρίς να γνωρίζει το ύψος αυτών. Μας τόνισε ότι το θέμα των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια συζητείται σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Υπουργού Οικονομικών – Αρχηγών Κομμάτων που απαρτίζουν την Κυβέρνηση – Τρόικα, ενώ μας ανέφερε και ότι ο ίδιος αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.

     Στη συνέχεια μας γνωστοποίησε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός νέου μισθολογίου ένστολων εντός του νέου έτους 2013.

     Στο σημείο αυτό από την πλευρά μας τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης βαθμολογίου για το πυρ/κό προσωπικό.

     Δεσμεύτηκε να προωθήσει συγκεκριμένη πρόταση της Ομοσπονδίας η οποία θα του κατατεθεί σε διάστημα εντός 2 εβδομάδων.

     Σε ότι αφορά το ωράριο εργασίας υπήρξε η δέσμευσή του για οριστική διευθέτηση του θέματος με παράλληλη εξέταση όλων των παραμέτρων που αφορούν το πυρ/κό προσωπικό.

     Για τη λειτουργία των Υπηρεσιών σε 24ωρη εναλλασσόμενη  Υπηρεσία μας είπε ότι γνωρίζει πως είναι πάγιο αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του πυρ/κού προσωπικού και ότι το συγκεκριμένο θέμα θα εξεταστεί μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

     Σε ότι αφορά τον Κανονισμό Μεταθέσεων μας ανέφερε την επιδίωξη του Υπουργείου για την δημιουργία ενός σύγχρονου Κανονισμού Μεταθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το πόρισμα της σχετικής επιτροπής του Α.Π.Σ.  Από μέρους μας τονίσαμε ότι συγκεκριμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας θα κατατεθούν τόσο στην ανωτέρω επιτροπή δια μέσου του εκπροσώπου μας σε αυτή, όσο και στον ίδιο.

     Σε ότι αφορά την Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ. μας ανέφερε ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει από μηδενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη το από 13/01/2012 πόρισμα ης αρμόδιας επιτροπής του Α.Π.Σ., καθώς και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας και όποια άλλα κριτήρια απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού χάρτη Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.

     Από μέρους μας τονίστηκε ότι Αναδιοργάνωση του Π.Σ. δεν υφίσταται από την ίδρυσή του και πως η επικείμενη Αναδιοργάνωση δεν πρέπει να έχει στόχο την μείωση των δαπανών των λειτουργικών αναγκών των Π.Υ. και Π.Κ. αλλά να έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου Π.Σ. το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του αύριο.

     Επίσης τονίσαμε την επιτακτική ανάγκη της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. με τα μάτια στο μέλλον και σε βάθος τουλάχιστον 30ετίας.

     Σε ότι αφορά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και τους Εποχικούς Πυροσβέστες, αναφέρθηκε από την πλευρά μας ότι με την υπάρχουσα κατάσταση πλήττεται σοβαρά η ομοιογένεια του πυρ/κού προσωπικού. Τονίσαμε ότι απαιτείται άμεσα η όποια νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της ομοιογένειας στο πυρ/κό προσωπικό ενώ μέχρι τότε πρέπει για κάθε κατηγορία πυροσβεστικών υπαλλήλων να υφίσταται ξεχωριστό οργανόγραμμα και ξεχωριστός Κανονισμός Μεταθέσεων.

     Σε ότι αφορά το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις αρμοδιότητες του Γεν.Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από την πλευρά του τονίστηκε η σπουδαιότητα αλλά και η αναγκαιότητα της έκδοσης του σχετικού Π.Δ.2419/03-09-2012 για το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., με την ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι το Π.Σ. δεν είναι Σώμα καταστολής.

     Από την πλευρά μας τονίστηκε ότι το Π.Σ. έχει ως αποστολή την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Πολιτών και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όποιες ενέργειες κατασταλτικού χαρακτήρα. Συγχρόνως τονίσαμε ότι το Π.Σ. είναι και πρέπει να παραμείνει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ, για να πάρουμε τη διαβεβαίωσή του ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

     Και από τις δύο πλευρές τονίστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Π.Σ. και μας διαβεβαίωσε ότι θα αναμένει τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για τη σύσταση νέου Εσωτερικού Κανονισμού.

     Για τα θέματα της χορήγησης γονικών αδειών – διευκολύνσεων και για την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους ανέφερε ότι θα εκδοθούν τα σχετικά Π.Δ. που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, όπως ακριβώς ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ.

     Δεσμεύτηκε για την χορήγηση του επιδόματος στους συναδέλφους που τραυματίστηκαν εν ώρα υπηρεσίας.

     Δεσμεύτηκε για την άμεση αποκατάσταση των τέκνων θανόντων Πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας.

     Σε ερώτημά μας για τα 3 υδροφόρα οχήματα τύπου Α του Π.Σ. που μετακινήθηκαν πρόσφατα στην ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή κατασταλτική χρησιμοποίησή τους, δεν πήραμε καμία απάντηση, ενώ δεν υπήρξε και ο παραμικρός σχολιασμός από μέρους του.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

     Όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικονομική μας κατάσταση αλλά και την καθημερινότητα στους χώρους εργασίας μας βρίσκονται στο στάδιο προώθησης συγκεκριμένων αποφάσεων που θα κρίνουν την ίδια μας τη ζωή, αλλά και το μελλοντικό ρόλο του Π.Σ. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή μας σε όλες τις Επιτροπές που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, στις οποίες και θα καταθέσουμε εγκαίρως και τεκμηριωμένες όλες τις προτάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

     ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ – ΔΙEΚΔΙΚΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

 

     Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΤΕ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΤΟΣ 

 

 

Print Friendly, PDF & Email