Συναντήσεις της ΠΟΕΥΠΣ με Κοινοβουλευτικά κόμματα.

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς ΤΕΑΠΑΣΑ
02/04/2013
Ανακοινώσεις από το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΥΠΣ
02/04/2013

Συναντήσεις της ΠΟΕΥΠΣ με Κοινοβουλευτικά κόμματα.

titlos poeyps       

   Αρ. Πρωτ.:       117                                      Αθήνα, 02/04/2013                                                             

 

                                                              ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.        

                                  

 

               Θέμα: « Συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα για το προωθούμενο

                             νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης του Π.Σ.»

                           

                            Μετά από πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και την πρόσκληση για διάλογο που απέστειλε το προεδρείο του συνδικαλιστικού μας οργάνου στα κοινοβουλευτικά κόμματα με θέμα το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ.,  υπήρξε άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας και την Πέμπτη 28-03-2013 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην Βουλή των Ελλήνων μεταξύ διαπαραταξιακής αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας με βουλευτές των κομμάτων. Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν η κατάθεση της πρότασής μας αλλά και των ενστάσεων που έχουμε για το θέμα αυτό, όπως έχουν ήδη διατυπωθεί προς πάσα κατεύθυνση,  όπως βεβαίως και η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην επιχειρούμενη αναδιοργάνωση του Π.Σ.

                           Για μια ακόμα φορά εκφράσαμε με σαφή τρόπο τις διαφωνίες και τις σοβαρές μας ενστάσεις για την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό του σχεδίου νόμου, αφού θεωρούμε ότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν βασικές παραμέτρους και ανάγκες που άπτονται του πυροσβεστικού προσωπικού αλλά και των γενικότερων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου οργανισμού. Καταθέσαμε την πρότασή μας, η οποία αποτελεί προϊόν διεργασίας και στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες του εργασιακού μας χώρου, έτσι όπως προκύπτουν μέσα από την πολυετή μας εμπειρία και γνώση όλων των θεμάτων αυτού.

                        Από την πλευρά τους όλα τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν δια των εκπροσώπων τους τις επιφυλάξεις και τις διαφωνίες τους σε πολλά από τα ζητήματα που επιχειρεί να διευθετήσει το νομοσχέδιο αυτό, κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις, υιοθετώντας στην ουσία τις προτάσεις μας σε βασικά ζητήματα όπως αυτά της ομογενοποίησης του προσωπικού, την ανάγκη αναβάθμισης του πυροσβεστικού προσωπικού αλλά και των δομών του Π.Σ., τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής του όπως και την άμεση διευθέτηση άλλων βασικών μας θεμάτων.

                      Μετά την πρωτοβουλία μας αυτή και με την διαπίστωση ότι αποτελεί κοινό τόπο η ανάγκη άμεσων αλλαγών στο κατατιθέμενο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε διάλογο πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, προκειμένου να αναζητήσουμε από κοινού εκείνες τις λύσεις που θα δημιουργήσουν το Π.Σ. του μέλλοντος και πάντα στην βάση της επιβεβλημένης αναγκαιότητας, ο πυροσβεστικός οργανισμός  να παραμείνει αυτόνομος, αδιαίρετος και ανεξάρτητος, μακριά από υποκατάστατες δομές και αγκυλώσεις του παρελθόντος που μειώνουν συνεχώς την πολύτιμη κοινωνική του προσφορά.   

                           

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email