Τροπολογία σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ.
29/03/2013
Συναντήσεις της ΠΟΕΥΠΣ με Κοινοβουλευτικά κόμματα.
02/04/2013

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς ΤΕΑΠΑΣΑ

       titlos poeyps

   Αρ. Πρωτ.:      118                                        Αθήνα, 02/04/2013                                                             

 

                                                                ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

                                                                ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.        

                                  

 

               Θέμα: « Παροχή οικονομικών στοιχείων Τομέων Πρόνοιας και Επικουρικής

                           Ασφάλισης του προσωπικού του Π.Σ. »

 

                           Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το χρηματικό ύψος των αποθεματικών (Κοινό Κεφάλαιο) μετά την εφαρμογή του προγράμματος PSI της 09-03-2012 των κρατικών ομολόγων από την Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα να μας γνωρίσετε την ονομαστική αξία των αποθεματικών των Ταμείων Πρόνοιας Υπαλλήλων Π.Σ. (ΤΠΥΠΣ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ. (ΤΕΑΥΠΣ) πριν και μετά την διαδικασία αυτή, πως διαμορφώνεται η σημερινή τρέχουσα αξία των κεφαλαίων τους, τα οποία διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά ότι έχει σχέση με τα Ταμεία μας.

                          Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.                           

                           

 

                                                                      Με εκτίμηση  

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email