Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

συλλυπητήρια επιστολή στον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ.
26/04/2018
Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
28/04/2018

Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αρ.Πρωτ.99

Αθήνα, 26/04/2018

 

                    ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γ.Λ.Κ. – Κινητοποίηση της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».

 

Με το υπ΄ αριθμ.47/16.03.2018 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προς τους αρμόδιους Υπουργούς που υπογράφουν την Κ.Υ.Α. με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών Διϋπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» καθώς και το υπ΄αριθμ. 68/03-04-2018 έγγραφό μας προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητήσαμε να έχουμε άμεση ενημέρωση και συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας δημιουργηθεί για την υποβολή προτάσεων για το εν λόγω θέμα.

Στις 19.04.2018 κληθήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνάντηση με την 17μελή ομάδα εργασίας προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά μας στα μέλη της Επιτροπής και να τους ενημερώσουμε πως απαιτείται διεύρυνση των επαγγελμάτων προς ένταξη στα Β.Α.Ε. και επέκταση της χορήγησης του επιδόματος και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό, μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους Εργασίας και σύνδεση των Β.Α.Ε. με τις αναγκαίες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Καλέσαμε τα μέλη της Επιτροπής να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας στο πόρισμα που καλούνται να συντάξουν και να λάβουν υπόψιν τους «Την Μελέτη μας για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού Επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνου και Ανθυγιεινού» που συνέταξε η επιστημονική ομάδα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση έγινε αντιληπτό πως και το θέμα των Β.Α.Ε. μόνο με μαζικούς αγώνες μπορεί να περισωθεί και να διευρυνθεί.

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ στις 3 Μαϊου και ώρα 12:30΄ στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Διεκδικούμε:

  • Επέκταση χορήγησης του επιδόματος στο πυροσβεστικό προσωπικό.
  • Συμμετοχή εκπροσώπου στην 17μελή ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε.
  • Την μη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από κανέναν εργαζόμενο.

 

Η συμμετοχή μας και οι αγώνες θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email