Σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επικαιροποίηση – Αναβάθμιση Σχεδίου Διοικητικής Μέριμνας προσωπικού και υποστήριξης πυροσβεστικών πόρων
02/05/2019
Ενημέρωση για την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018
13/05/2019

Σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 60   ​​​                                               Αθήνα, 08.05.2019                                                                              

                                                              ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

                                                                              κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

                                                                           2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη   

                                                                               κα Κατερίνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

                                                                            3. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

                                         κ. Γιάννη ΤΑΦΥΛΛΗ

                                                                      4. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                               Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟ

                                                               ΚΟΙΝ:       Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.  

     ΘΕΜΑ: «Σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Αντιγραφή μη εφαρμόσιμων αντιγραμμένων ιδεών στην ελληνική πραγματικότητα!».

  Ενώ βρισκόμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο του έτους 2019, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση τελικά, μετά την πρωθυπουργική εξαγγελία της 09.08.2018 που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση του νομικού πλαισίου του συστήματος της πολιτικής προστασίας της χώρας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει ως στόχο την αναθεώρηση – αναβάθμιση του υφιστάμενου πλαισίου, το οποίο κρίνεται ανεπαρκές και ξεπερασμένο πλέον από την ελληνική πολιτεία. 

   Το νέο αυτό πλαίσιο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική του έκθεση, βασίζεται σε αναλύσεις μοντέλων άλλων χωρών όπως των ΗΠΑ, της Ιταλίας κ.α. κρατών. Το μοντέλο στο οποίο βασίστηκε ως επί το πλείστον είναι το Ιταλικό, το οποίο δεν στηρίζεται, όπως στο παρελθόν στις αρμοδιότητες φορέων αλλά σε ένα μοντέλο υποστηρικτικών λειτουργιών. 

  Καταρχήν οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα καλογραμμένο κείμενο με νομικίστικη γλώσσα και τάξη,  ανακυκλώνει όμως στην ουσία τις υπάρχουσες δομές του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο γίνεται ενιαίο ώς προς την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σημείο θετικό στην φιλοσοφία του, με τον πολυδαίδαλο μηχανισμό όμως να καλείται κάθε φορά να προσαρμόζεται, αυτοσχεδιάζοντας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταστροφών που θα προκύπτουν!

   Τα σημεία του σχεδίου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αποδεικνύουν περίτρανα ότι καθίσταται αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και εφαρμογής είναι κατά σειρά τα εξής:• Στο κεφάλαιο Β’ καθιερώνονται οι ΛΕ.Ε.Α. (Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης), για την υλοποίηση του ενιαίου μοντέλου διαχείρισης, που παρέχονται σε κάθε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και προκύπτουν από πρωτόκολλα συντονισμού, ορίζονται Συντονιστές επί Συντονιστών καθώς και Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης! Δημιουργείται δηλαδή ένα επιπλέον δυσκίνητο, άκρως γραφειοκρατικό και εν τέλει σίγουρα αναποτελεσματικό σύστημα αρμοδιοτήτων και εναργειών, που όλοι γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο θα λειτουργήσει την ώρα της κρίσης!• Στο κεφάλαιο Γ’, όσον αφορά την δημιουργία των Κέντρων Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας, τα οποία προβλέπεται να λειτουργήσουν σε κάθε επίπεδο, ταυτόχρονα απαιτείται και η σύσταση Επιτροπών Έκτακτης Ανάγκης για την λήψη αποφάσεων επιτελικού χαρακτήρα! Συστήνονται δηλαδή νέες Επιτροπές για την διαχείριση κρίσεων, ενώ η λειτουργία των Κέντρων με το σημερινό υφιστάμενο πλαίσιο ήταν επαρκή και πιο ευέλικτα για την αντιμετώπισή τους!• Αναφορικά με το μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα της οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, την στιγμή που η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά ανέδειξε με τον τραγικότερο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στο θέμα αυτό, ενώ δεν υπάρχουν αλλαγές και στο σύστημα επικοινωνίας.• Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας μετονομάζεται σε Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με θέση Διοικητή πενταετούς θητείας, ο οποίος θα επιλέγεται όχι απόανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και θα επικυρώνεται από την Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής,όπως διαβεβαίωνε τότε ο Πρωθυπουργός της χώρας,αλλά από Τριμελή Επιτροπή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποτελούμενη από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ως Πρόεδρο, από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ και ένα καθηγητή ΑΕΙ! Εύλογη η απορία: Σε ποιό μέρος του κόσμου ο ΑΓΕΕΘΑ επιλέγει επικεφαλής πολιτικής υπηρεσίας; Προφανώς σε κανένα!• Ο Διοικητής της νέας υπηρεσίας, θα υποστηρίζεται από δύο Υποδιοικητές, με συνολικό κόστος μισθοδοσίας των δύο, περίπου 95.000 ευρώ ετησίως, σύν το ποσό των 50.000 ευρώ των ειδικών συμβούλων τους, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του σχεδίου!• Η πολιτεία δημιουργεί μηχανισμούς χρηματοδότησης σε μη κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και εθελοντικές ομάδες.• Τέλος το νομοσχέδιο δεν στοχεύει και θα πρέπει να προστεθεί και ένα ακόμα κεφάλαιο που θα έχει αντικείμενο στην προετοιμασία και ενημέρωση των πολιτών, ώστε αρχικά, να μπορέσουν να αντιδράσουν και να προστατέψουν τις ζωές και τις περιουσίες τους.

   Θεωρούμε μετά τις επισημάνσεις μας σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου, ότι αυτό δεν λύνει και δεν αντιμετωπίζει τις παθογένειες του συστήματος πολιτικής προστασίας της χώρας, αλλά μελλοντικά με τις δυσκίνητες δομές αλλά και με τις πολλές αρμοδιότητες που προτείνει, θα δημιουργήσει νέα προβλήματα και ενδεχομένως δυσλειτουργίες και παρανοήσεις, μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου που θα επιβαρύνουν έτι περισσότερο την σημερινή κατάσταση. 

    Η σπουδή για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας, προέκυψε φανερά από την πίεση των γεγονότων της περασμένης περιόδου, ενώ κρίνουμε ότι το υπάρχον σύστημα χρήζει βελτιώσεων και όχι βιαστικής αντικατάστασής του! 

  Επί της ουσίας το σύστημα πολιτικής προστασίας δεν αλλάζει παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού της χώρας, απλά αλλάζει ονομασία, εξακολουθώντας να είναι μια επιτελική δομή χωρίς επιχειρησιακό χαρακτήρα!  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email