Ενημέρωση για την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018

Σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
08/05/2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ – Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΕΡΧΕΤΑΙ
14/05/2019

Ενημέρωση για την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018

Αρ.Πρωτ.:65                                                                                     Αθήνα, 10.05.2019                                                                                  

                                                                                          ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                               Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης    των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018»

Συνάδελφοι,

       σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε τελικά ο Ν.4607/2019, στο άρθρο 52 του οποίου προβλέπεται η εξαίρεση των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

     Λόγω της πρόσφατης αυτής εξέλιξης, η οποία επήλθε εν μέσω της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,είναι αναμενόμενο για όσους έχουν ήδη υποβάλει την Φορολογική τους Δήλωση, η εξαίρεση αυτή να μην έχει συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση φόρου, με αποτέλεσμα να πρέπει να καταβάλουν περισσότερο φόρο από αυτόν που προβλέπεται με την νέα ρύθμιση.

      Όσοι όμως δεν έχουν υποβάλει ακόμη την φορολογική τους δήλωση, θα πρέπει να αναμείνουν και να την υποβάλλουν όταν γίνει η ενημέρωση των συστημάτων του Taxis με την νέα ρύθμιση.

      Και στις δύο περιπτώσεις οι συνάδελφοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον φοροτεχνικό τους, για να ενημερωθούν λεπτομερέστατα, είτε για την διαδικασία επαναϋπολογισμού του φόρου στην ήδη  υποβληθείσα δήλωση, είτε για τη ημερομηνία που πρέπει υποβληθεί αυτή στην περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email