Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης στο προσωπικό του Π.Σ.

ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ : επιστολή προς τον Υπουργό σχετικά με το ΕΦΑΠΑΞ
06/02/2013
Συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον Υπουργό Δ.Τ. Για το ΕΦΑΠΑΞ.
08/02/2013

Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης στο προσωπικό του Π.Σ.

Διαβάστε το Π.Δ. 15/2007, που καταργεί το Π.Δ. 281/1993, εφαρμόζοντας το άρθρο 24, παρ. 7 του Ν.3200/2003 με τον οποίο θεσπίζεται η νομική κάλυψη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα αποδιδόμενα σε αυτούς στο πλαίσιο άσκησης των κατά νόμο καθηκόντων τους.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/2007

Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και
πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις
οικογένειες αυτών.

 

 

Print Friendly, PDF & Email