Προτάσεις- Απόψεις – Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου

 

Αρ.Πρωτ. 181                                                                                                 Αθήνα, 30/12/2019

 

                            ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις- Απόψεις – Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου».

 

     Σε συνέχεια του από 13/12/2019 εγγράφου μας,  κατατέθηκε στις 30/12/2019 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος προς διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων……………, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».  

     Παρακαλούμε όπως αφού το μελετήσετε, μας καταθέσετε έως τις 07/01/2020, τις παρατηρήσεις, απόψεις σας καθώς και τις προτάσεις σας, προκειμένου να λάβουμε συλλογική απόφαση για τα ανωτέρω.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email