Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο Ασφαλιστικό.

Μη δυνατότητα διαγραφής από το  Τ.Π.Δ.Υ. για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
18/12/2019
Προτάσεις- Απόψεις – Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου
31/12/2019

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο Ασφαλιστικό.

Αρ.Πρωτ. :179                                                                                                      Αθήνα, 24.12.2019

                                                                                    

                                                                                        ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

                                                                             Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                           

Θέμα: «Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο Ασφαλιστικό».

 

Συνάδελφοι,

     την 23.12.2019 η Ομοσπονδίας μας, πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση  και τους συνεργάτες τους, μετά από αίτημά μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου μας και  να δοθούν λύσεις στα κάτωθι θέματα που μας απασχολούν: 

  1. Διευκρίνιση συνταξιοδοτικού καθεστώτος στους κατατασσόμενους στο Π.Σ. μετά την 01.01.2011 με ασφάλιση Ι.Κ.Α. και στους μονιμοποιηθέντες συναδέλφους, πρώην 5ετής υποχρέωσης. Διεκδίκηση να ισχύσει το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς με τους παλαιότερους υπαλλήλους.
  2. Παροχή διευκρινήσεων – έκδοση εγκυκλίου για την διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών για τους κατατασσόμενους στο Π.Σ. μετά την 01.01.2011 ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, αλλά και για τους μονιμοποιηθέντες συναδέλφους, πρώην 5ετής υποχρέωσης. Αναδείχτηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις περιπτώσεις που  επιχειρούν να καταθέσουν αιτήσεις στις υπηρεσίες του ΑΠΣ ή του πρώην ΙΚΑ και δεν γίνονται δεκτές.
  3. Υπαγωγή υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ., Δ.Α.Ε., Υ.Π.Ε.Μ.Π.Σ., καθώς και για όσους εκτελούν υπηρεσίες πέραν του 5νθημέρου ανεξάρτητα που υπηρετούν, στους δικαιούχους της Μάχιμης 5ετίας (Άρθρο 40 του Π.Δ. 169/2007).
  4. Υπαγωγής των πυροσβεστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις (Ε.Μ.Α.Κ.), στους δικαιούχους των Διπλών Ετών, σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 43 του Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει για Αλεξιπτωτιστές, τα ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας κλπ.
  5. Παροχή διευκρινίσεων για την αναγνώριση ως πραγματική υπηρεσία, των ετών  στρατιωτικής θητείας ένστολων. Κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης και σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αφορά πραγματική Υπηρεσία και θα πρέπει να αναγνωρίζεται με 6,67% και όχι με 20% ως πλασματικός.
  6. Αίτημα για αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση των αιτήσεων αναγνώρισης  που έχουν κατατεθεί στο Γ.Λ.Κ.. 
  7. Ανάδειξη των καθυστερήσεων στη χορήγηση της προκαταβολής και της οριστικής πράξης  κύριας σύνταξης και αίτημα για ενίσχυση του πρώην ΓΛΚ με Υπαλλήλους.
  8. Αίτημα για προσμέτρηση της ειδικής εισφοράς 1% που παρακρατείται για το Τ.Π.Δ.Υ. στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος ή κατάργηση αυτής (Αφορά παρακράτηση εισφοράς η οποία δεν προσμετράτε στο εφάπαξ βοήθημα και στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στον  ν.4387/2016).
  9. Δημιουργία ειδικής Διεύθυνσης στο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ για θέματα Δημοσίων Υπαλλήλων και Ένστολων, που θα αντιμετωπίζει θέματα που προκύπτουν για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους Ένστολους, με οργανωτικές και κατευθυντήριες δράσεις, αίτημα το οποίο ο κ. Υπουργός θεώρησε λογικό και δεσμεύτηκε ότι  θα δημιουργηθεί. 

     Ο κ. Υπουργός, δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα ανωτέρω θέματα που του θέσαμε με αναλυτικό τεκμηριωμένο υπόμνημα και απασχολούν τους Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και μας γνώρισε ότι τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας για όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα, θα τα  επεξεργαστούν οι νομικοί του συνεργάτες στο πλαίσιο των διατάξεων που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία και πολλά θα λυθούν αυτόματα με το νέο ασφαλιστικό.

Μας ενημέρωσε επίσης, ότι όσα θέματα δεν τακτοποιηθούν με το νέο ασφαλιστικό, θα βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις στα ειδικά θέματα του κλάδου μας όπως τα έχουμε εντοπίσει ανωτέρω.

Επίσης, ζητήσαμε ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές στις οποίες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση στο ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας και μας ανακοίνωσε τα εξής:

     Από την στιγμή που ανέλαβε τη θέση του, διαπίστωσε τεράστιο πρόβλημα με τις εκκρεμότητες σε κύριες, επικουρικές και εφάπαξ βοηθήματα, ανάμεσα σ΄αυτές και οι δικές μας. Ειδικά λόγω της γρήγορης ενοποίησης που έγινε με τον ΕΦΚΑ το ΓΛΚ είναι αποψιλωμένο με αποτέλεσμα όλη αυτή η αναμονή.

     Ο κ. Υπουργός μας προανήγγειλε  τη δημιουργία του e-efka και την χορήγηση όλων των παροχών με μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση.

   Στο νέο ασφαλιστικό θα υπάρχει ρύθμιση για την ψηφιακή σύνταξη (σύνταξη χωρίς ανθρώπινο χέρι), η οποία θα είναι σε λειτουργία από την 01.06.2020. Με την διαδικασία αυτή που θα αφορά τις νέες συντάξεις θα απελευθερωθεί ανθρώπινο δυναμικό και θα ασχοληθεί με τις παλιές συντάξεις και τις εκκρεμότητες αυτών. 

   Με το νέο σύστημα ΑΤΛΑΣ που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, όπως κάποιος υποβάλει την φορολογική του Δήλωση, θα υποβάλει και την αίτησή του για σύνταξη και η απονομή της σύνταξης θα έρχεται αυτόματα, αμέσως μετά. Στο ίδιο σχέδιο νόμου, προβλέπεται επίσης η ενοποίηση των συστημάτων και των Ταμείων Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. & Ε.Φ.Κ.Α. και η δημιουργία του e-efka. Με την υποβολή μίας αίτησης λοιπόν, θα απονέμεται ταυτόχρονα και η κύρια σύνταξη και η επικουρική  και το εφάπαξ βοήθημα, για την οποία θα είναι υπεύθυνος ένας μόνο υπάλληλος και θα υπάρχει ενιαίος φάκελος για όλα. 

Σημειώθηκε δε ότι, στην ενοποίηση αυτή δεν θα συμπεριληφθεί το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

     Επίσης μας προανήγγειλε αύξηση επικουρικών συντάξεων, σε όσους έχει κοπεί η σύνταξη με το πλαφόν των 1.300,00 Euro σε σύνολο συντάξεων (κύριας και επικουρικής), καθόσον το πλαφόν του ν.4387/2016 θα καταργηθεί. Η αύξηση αυτή θα δοθεί με αναδρομικότητα από 04.10.2019 και στις κύριες και στις επικουρικές σε μία δόση με την ψήφιση του σχεδίου νόμου και την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ..

     Αύξηση κύριων συντάξεων σε όσους έχουν πάνω από 33 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

   Αύξηση των συντελεστών απόδοσης της Αναλογικής Σύνταξης, για όσους έχουν πάνω από 33 έτη υπηρεσίας, σε όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά.

   Όσοι έχουν προσωπική διαφορά, με την αύξηση των συντελεστών αυτών, θα τους μειωθεί η προσωπική διαφορά. Όμως μετά την 01.01.2023 που οι συντάξεις θα έχουν σχέση  με το ΑΕΠ, η αύξηση αυτή των συντελεστών, θα οδηγήσει στην ανάλωση της προσωπικής διαφοράς σε ποιό σύντομο χρόνο και στην συνέχεια θα υπάρξουν αυξήσεις ποιό σύντομα.

  Φιλοδοξία του κ. Υπουργού είναι, το νέο ασφαλιστικό που γίνεται με χρήση αναλογιστικών μελετών και με μελέτες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τηρεί τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια,  χωρίς να επέρχονται συχνά αλλαγές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email