Προαγωγή συναδέλφων για ανδραγαθία.

Υποβολή Μελέτης Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την Αναγνώριση του Πυροσβεστικού  Επαγγέλματος ως Επικινδύνου και Ανθυγιεινού.
14/06/2018
Πεπραγμένα ευρείας σύσκεψης για τα μερίσματα του Μ.Τ.Σ.
04/07/2018

Προαγωγή συναδέλφων για ανδραγαθία.

Αρ.Πρωτ. 132                                                                                 Αθήνα, 21.06.2018

 

                                                                    ΠΡΟΣ:    Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                   Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη

                                                                     ΚΟΙΝ: 1) Αν. Υπουργό Προστασίας

                                                                                    του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                                               2)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Προαγωγή συναδέλφων για ανδραγαθία».

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

σας είναι γνωστό ότι με το άρθρο 82 του ΚΕΥΠΣ προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που τίθενται, η προαγωγή για ανδραγαθία στον επόμενο βαθμό για πράξεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος εκθέτοντας τη ζωή του σε άμεσο και πολύ σοβαρό κίνδυνο κατορθώνει τη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν ή προλαμβάνει την επέκταση μεγάλων πυρκαγιών ή καταστροφών ή άλλων ζημιών.

Παρακαλούμε όπως δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να ενεργοποιηθεί ο παραπάνω θεσμός, που είναι ανενεργός εδώ και είκοσι χρόνια. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχουν πυροσβέστες πραγματικά άξιοι όπου με τις πράξεις τους δικαιούνται προαγωγή για ανδραγαθία.

Θεωρούμε το ανωτέρω ως ελάχιστη ηθική ανταπόκριση της Υπηρεσίας στην έκθεση των υπαλλήλων σε αποδεδειγμένο κίνδυνο ζωής και τόνωση του ηθικού των υπαλλήλων με αυτή την τιμητική επί της ουσίας επιβράβευση.

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email