Πεπραγμένα ευρείας σύσκεψης για τα μερίσματα του Μ.Τ.Σ.

Προαγωγή συναδέλφων για ανδραγαθία.
21/06/2018
STOP στη σκανδαλώδη, διχαστική και απαξιωτική τακτική της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας.
04/07/2018

Πεπραγμένα ευρείας σύσκεψης για τα μερίσματα του Μ.Τ.Σ.

poasy poaxia pomens poasa
Αθήνα, 02 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 505/4/12-α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κοινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατόπιν γενικής προσκλήσεώς της προς τις Ομοσπονδίες των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με αντικείμενο την τροπολογία – προσθήκη που εστάλη πρόσφατα στην αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, καίτοι είχε αποσυρθεί από σχετικό σχέδιο νόμου τον Απρίλιο του 2018 και αφορά περικοπές, τόσο σε μηνιαία μερίσματα του ΜΤΣ που έχουν κανονιστεί μέχρι και την 31-12-2016, όσο και σε αυτά που θα προκύψουν από την 01-01-2017 και έπειτα.

29-6-18

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) κ. Κων/νος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) κ. Βασίλειος ΡΟΖΗΣ, μέλος ΔΣ ΜΤΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) κ. Βασίλειος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και ο κ. Δημήτριος ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) κ. Ανδρέας ΒΕΛΛΙΟΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ) κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) κ. Δημήτριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ.

Εισαγωγικά, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ κ. Βασίλειος ΠΑΝΤΑΖΗΣ ενημέρωσαν αφενός για το ιστορικό της επίμαχης τροπολογίας, αφετέρου δε για τις επισταμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας να ζητήσει ουσιαστικές απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΜΤΣ και την αρμόδια Διεύθυνση (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ερωτήματα όπως: α) για ποιο λόγο επανέρχεται η επίμαχη τροπολογία και μάλιστα χωρίς διάλογομε τους φορείς εκπροσώπησης των μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου, β) αν έχουν γίνει νέες αναλογιστικές μελέτες αφού πρόκειται για μια παλιά πρόταση που χρονολογείται από το 2011 και επιχειρείται να εφαρμοστεί σήμερα, καίτοι έχουν αλλάξει τα μισθολογικά –βαθμολογικά δεδομένα, γ) ποια η σκοπιμότητα της εμμονής στην εφαρμογή της, πόσω μάλλον δε, όταν οι μισθολογικοί βαθμοί του Αρχιλοχία και Ταξιάρχου δεν υφίστανται από 01-01-2017, λόγω έναρξης του νέου μισθολογίου που ορίζει μισθολογικά κλιμάκια και όχι μισθολογικούς βαθμούς, δ)αν έχουν υπολογιστεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα επιφέρει στους πρώην και νυν αστυνομικούς – μερισματούχους του ΜΤΣ, που αποτελούν και την πλειοψηφία του Ταμείου, εν αντιθέσει με την αιτιολογική έκθεση, στην οποία αναφέρονται ως «ορισμένα» στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και ε) για ποιο λόγο, στην αιτιολογική έκθεση, παραπλανητικά και λανθασμένα αναγράφεται η μη ύπαρξη μειώσεων επί των καταβαλλόμενων μερισμάτων, όταν αυτές είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.

Απαντήσεις σε αυτά τα καίρια ερωτήματα δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα οι καταφανείς πολιτικές ευθύνες να βαραίνουν τους Υπουργούς που την έχουν υπογράψει ή θα την υπογράψουν, αλλά και τα στελέχη των Υπουργείων και του Ταμείου, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, που την έχουν προωθήσει εκ νέου στη Βουλή, χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχειωδώς ο αναγκαίος διάλογος με τους συνδικαλιστικούς μας φορείς και αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων (μειώσεις – αυξήσεις) εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης.

Αφού ακολούθησε σε βάθος συζήτηση για το επίμαχο αυτό ζήτημα, αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ΜΤΣ, εξαιτίας λανθασμένων ενεργειών και παραλείψεων, αποφασίστηκαν από τους υπογράφοντες τα εξής: i) η ύπαρξη μειώσεων (από 90,00€ έως 330,00€ περίπου, ετησίως) στην παραπάνω τροπολογία, τόσο στα μερίσματα που έχουν ήδη κανονιστεί μέχρι την 31-12-2016 με τους μισθολογικούς βαθμούς 1/2, 2/3 & ολόκληρο Συνταγματάρχη (Αστυνομικού Διευθυντή) και 1/3, 2/3 & ολόκληρο Ταξιάρχου, (καταληκτικοί μισθολογικοί βαθμοί των διοικητικών βαθμών της Ελληνικής Αστυνομίας: Αστυφύλακα, Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόμου και όλων των Αξιωματικών ΤΕΜΑ & ν.3686/2008, καθώς και μισθολογικοί βαθμοί Αξιωματικών ΣΑΕΑ από τους διοικητικούς βαθμούς του Αστυνόμου Α΄ έως και του Ταξιάρχου, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας), όσο και στα μερίσματα που θα προκύψουν από 01-01-2017 για την πλειοψηφία των συναδέλφων που ανήκουν στις κατηγορίες Β και Γ του νέου μισθολογίου, καθώς και μέρος της Α κατηγορίας αυτού, ii)η άμεση απόσυρση της τροπολογίας αυτής από όλους τους υπογράφοντες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συζητήσουν επί της ουσίας το όλο θέμα συμμετέχοντας στο πρώτο προγραμματισμένο, αν όχι σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, του ΜΤΣ, το αμέσως προσεχές διάστημα, iii) η πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στα εμπλεκόμενα Υπουργεία και το Ταμείο και iv) η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ με εισαγωγή εκπροσώπων εργαζομένων εν ενεργεία αστυνομικών, προκειμένου να μην παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα και να υπάρχει ζύμωση σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος των Ομοσπονδιών μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μετόχων – μερισματούχων και όχι η εκ του πονηρού ρύθμιση στο όνομα του δήθεν εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Ταμείου και της εξοικονόμησης δαπανών, όταν είναι γνωστό ότι δεν έχουν ληφθεί οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την είσπραξη θεσμοθετημένων πόρων που θα μπορούσαν να επιφέρουν πολλαπλάσια οφέλη για το Ταμείο και το σύνολο των μερισματούχων αυτού, ενώ η Κυβέρνηση έχει ψηφίσει επιπλέον μειώσεις στις κύριες συντάξεις από 01-01-2019 και μείωση του αφορολόγητου από 01-01-2020.

Τα ψέματα τελείωσαν… Πανστρατιά για ό,τι μας έχει απομείνει…

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΡΩΤΑΣ Δημήτριος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Print Friendly, PDF & Email