ΠΟΕΥΠΣ: Σχετικά με την Απόφαση του Σ.Τ.Ε.
23/01/2014
Δικ. Γραφείο Κ. Πενταγιώτη: Δικ. Αποφάσεις για τα νυχτερινά.
27/01/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Κοινοποίηση του Π.Δ. 3/2014

κατεβαστε το ΠΔ/14 σε μορφή PDF

        Αρ. Πρωτ.: 26                                               Αθήνα, 24/01/2014                                                                                                                         

                                                                    ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

     Θέμα: «Κοινοποίηση του Π.Δ. 3/2014 και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου περί 

                 αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού»

                  

                Μετά από μεγάλη χρονική καθυστέρηση εκδόθηκε στις 14-01-2014 το Π.Δ. 3/2014, το οποίο επικαιροποιεί το σχετικό νομικό πλαίσιο περί αδειών του πυροσβεστικού προσωπικού σε αντικατάσταση του Κεφ. Δ’ του Π.Δ. 210/1992 και εξορθολογίζει το καθεστώς των χορηγούμενων αδειών, εναρμονίζοντας αυτό με το υφιστάμενο καθεστώς που διέπει τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και τα άλλα Σώματα Ασφαλείας.

               Για πρώτη φορά θεσπίζονται και καθιερώνονται διατάξεις για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με νέες κατηγορίες αδειών, όπως άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια χωρίς αποδοχές σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι, άδειες διευκολύνσεων εφόσον οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν επιθυμούν να λάβουν την άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια αιμοδοσίας, ενώ θεσπίζονται αλλαγές στις εκπαιδευτικές αλλά και στις κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού.

             Το θέμα της ρύθμισης των αδειών αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια σταθερό αίτημα στο διεκδικητικό μας πλαίσιο, τέθηκε σε κάθε συνάντηση με τους θεσμικούς φορείς του εργασιακού μας χώρου ενώ ή τελευταία μας έγγραφη παρέμβαση έγινε ένα μήνα περίπου πριν την έκδοση του παραπάνω Π.Δ. με το υπ’αριθμ. 346/09-12-2013 έγγραφο προς την πολιτική μας ηγεσία.

             Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια θετικότατη εξέλιξη που ούτως ή άλλως αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στο πυροσβεστικό προσωπικό, την οποία και όφειλε να ικανοποιήσει νωρίτερα, αφού οι εν λόγω διατάξεις που προστατεύουν τον θεμελιώδη θεσμό της οικογένειας και διευκολύνουν μεγάλο αριθμό συναδέλφων στο δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον που βιώνουμε, ισχύουν ήδη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

            Το θεσμικό πλαίσιο των άδειων, διαρκώς όμως εκσυγχρονίζεται όπως αυτό επιβάλλεται από τις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες που απαιτούν την διεύρυνση του δικτύου προστασίας βασικών θεσμών της κοινωνίας μας, όπως είναι αυτόν της οικογένειας. Όπως απαιτήσαμε την θεσμοθέτηση των αλλαγών που επήλθαν τελικά με την έκδοση του πολυαναμενόμενου Π.Δ., έτσι και μελλοντικά οφείλουμε να επιζητούμε επιτακτικά την εφαρμογή κάθε ρύθμισης που απλά θα διευκολύνει την οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή, στις συνθήκες της μεγάλης κρίσης που ζούμε καθημερινά.            

   

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email