Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Π.Σ.

Κακόβουλη και ψηφοθηρική, κακή αντιγραφή θέσεων της Ομοσπονδίας».
21/02/2021
Αύξηση της Οργανικής Δύναμης του Π.Σ.- Προσλήψεις.
11/03/2021

Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.:21

Αθήνα, 23.02.2021

 

                                                                         ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

               Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

                                                                          ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Π.Σ.»

 

 

Μετά την ψήφιση του ν.4662/2020 και στο πλαίσιο της σταδιακής του υλοποίησης, δημοπρατήθηκε πρόσφατα η κατασκευή και διαχείριση των δεκατριών (13) Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου των Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα), έργο που ενέκρινε η αρμόδια Διϋπουργική Επιτροπή στις 17.9.2020, συνολικού ύψους 163 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή θυμίζουμε (εφαρμογή του ν.3389/2005  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν κατασκευαστεί ήδη και λειτουργούν εφτά (7) νέες πυροσβεστικές υπηρεσίες στη χώρα (Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Λευκάδας, Γιαννιτσών, Καλαβρύτων, Γαργαλιάνων και Θεσσαλονίκης).

Το Α.Π.Σ., σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών υπηρεσιών του Π.Σ. προώθησε πρόταση για κατασκευή νέων υπηρεσιών όπως Π.Υ. Βόλου, Ιστιαίας, Χαλκίδας, ΠΕΠΥΔ-ΔΠΥ Δ. Ελλάδας, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Καρπενησίου κ.α., λαμβάνοντας έγκριση από την αρμόδια Διϋπουργική Επιτροπή Σ.Δ.Ι.Τ. στις 01.09.2008. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία εξέλιξη για την πορεία της διαδικασίας ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν τελεί σε γνώση μας.

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν ακόμα και σήμερα πυροσβεστικές υπηρεσίες ανά την επικράτεια, κατασκευής περασμένων δεκαετιών, με πολλά λειτουργικά προβλήματα και χωρίς να έχει γίνει ούτε καν προσεισμικός έλεγχος, γεγονός απαράδεκτο και άκρως επικίνδυνο για όσους διαβιώνουν καθημερινά σ’ αυτές. Αυτονόητο λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί η πολιτεία να επιδιώκει εκσυγχρονισμό των δομών της πολιτικής προστασίας της χώρας και κυρίως του βασικού της μηχανισμού όπως είναι το Π.Σ. με απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές, που δεν εξασφαλίζουν ούτε καν τις βασικές, αξιοπρεπείς συνθήκες καθημερινής διαβίωσης των εργαζομένων.

Το Π.Σ. την χρονική αυτή στιγμή δαπανάει για την στέγαση των υπηρεσιών του 1.587.792,60 ευρώ ετησίως (στοιχεία έτους 2020), ενώ υπάρχουν υπηρεσίες με υπέρογκα ενοίκια και χωρίς την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων. Εύλογα  με τον απλούστερο υπολογισμό και με το δεδομένο των πολυετών μισθώσεων με τις δαπάνες αυτές, συνάγεται ότι με τα ποσά αυτά, θα μπορούσε ήδη να έχουν κατασκευαστεί νέες κτιριακές υποδομές, καλύπτοντας το σύνολο των υπηρεσιών της χώρας.

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν πλέον:

  • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αν και αισθητά μειωμένο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των δυσβάσταχτων μνημονίων, εντούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βάση ενός σοβαρού προγραμματισμού δημιουργίας νέων υποδομών σε βάθος χρόνου
  • Μέθοδος ΣΔΙΤ, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις προϋποθέσεις που θέτει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο έχουν ήδη κατασκευαστεί 7 νέες υπερσύγχρονες υπηρεσίες και όπως προαναφέρουμε προγραμματίζεται για την δημιουργία των νέων δομών της πολιτικής προστασίας.
  • Εθνικό Πρόγραμμα «Ασπίδα», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Μέρος του χρηματοδοτικού προγράμματος θα μπορούσε να διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό συν τοις άλλοις και των κτιριακών υποδομών του Π.Σ.
  • ΕΣΠΑ 2021-2027 με συγχρηματοδότηση εκσυγχρονισμού υποδομών από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Αυτό που σίγουρα απαιτείται και θεωρούμε ότι διαχρονικά απουσιάζει, είναι ο σωστός προγραμματισμός και η διάθεση για επίλυση των προβλημάτων, ενώ οι διαδικασίες, αν και υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις της αρμόδιας Επιτροπής για την κατασκευή εννέα (9) νέων Υπηρεσιών, όπως επιτάσσει ο Νόμος, καρκινοβατούν από το 2008! Για το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος προβλέπει και την διάρθρωση Τμήματος Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ., με ξεκάθαρες αρμοδιότητες όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές και τη συμμετοχή του Π.Σ. σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών υποδομών.

Ο Σχεδιασμός του Α.Π.Σ. για τα έτη 2021-2024 επιβάλλει την δημιουργία προϋποθέσεων δημιουργίας ενός σύγχρονου και λειτουργικού Π.Σ., βάση του οποίου θα αποτελέσουν οι σύγχρονες δομές του. Αυτό που απομένει είναι η υλοποίηση του Σχεδιασμού με χρονοδιάγραμμα αποτελεσμάτων και όχι οι συνεχείς παραπομπές στο μέλλον!

Μετά τις επισημάνσεις μας και επειδή ευλόγως θεωρούμε το ζήτημα των υποδομών θεμελιώδες, παρακαλούμε για τα εξής:

  1. Ενημέρωση από το αρμόδιο Τμήμα του Α.Π.Σ. για τη πορεία των έργων ΣΔΙΤ, που αφορούν αφενός τις κτιριακές υποδομές του Π.Σ. για τις οποίες υπάρχει σχετική ωριμότητα υποβολής πρότασης, καθώς οι σχετικές εγκρίσεις έχουν ληφθεί από 01-09-2008, αφετέρου τις κτιριακές υποδομές που έχουν προταθεί για υλοποίηση αλλά το ΠΣ δεν διαθέτει άμεσα οικόπεδο ή έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ωρίμανσης.
  2. Κοινοποίηση τυχόν προγραμματισμού από το αρμόδιο Τμήμα Υποδομών του Α.Π.Σ. ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής κτιριακών υποδομών εκτός της διαδικασίας των ΣΔΙΤ.

Η εξέλιξη που προαναφέραμε και αφορά την δημοπράτηση σε τάχιστο χρόνο για την κατασκευή των δεκατριών (13) Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) της χώρας, πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων και σύγχρονων υποδομών. Γιατί σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας σημαίνει εκσυγχρονισμό σε κάθε επίπεδο, αρχής γενομένης από σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της αρτιότερης και καλύτερης οργανωτικής του δομής, του Π.Σ!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email