Αύξηση της Οργανικής Δύναμης του Π.Σ.- Προσλήψεις.

Κτιριακές υποδομές υπηρεσιών του Π.Σ.
23/02/2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων.
17/03/2021

Αύξηση της Οργανικής Δύναμης του Π.Σ.- Προσλήψεις.

Αρ.Πρωτ.:30                                                                                                 Αθήνα, 11.03.2021

                                   

                                             ΠΡΟΣ:   1. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

 1.   Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου
 2.    Αρχηγό Πυρ. Σώματος  Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

                                    ΚΟΙΝ:        Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  –  Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

      ΘΕΜΑ: «Αύξηση της Οργανικής Δύναμης του Π.Σ.- Προσλήψεις»

 

Καινοφανής πλέον είναι η διαπίστωση ότι το Π.Σ. σήμερα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του νέου Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, που συστάθηκε με τον Ν.4662/2020. Είναι σαφές ότι στην μακρόχρονη πορεία του, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει κατορθώσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας που χαίρει της εκτίμησης ιδιαιτέρως μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων πολιτών.

Η μεταβλητότητα, ωστόσο, των κλιματολογικών συνθηκών, η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος με την επακόλουθη αύξηση της διακινδύνευσης επέλευσης τεχνολογικών καταστροφών, η βαίνουσα αυξανόμενη τάση εμφάνισης νέων, σύνθετων περιπτώσεων καταστροφών και των δυσμενών επαπειλούμενων συνεπειών τους, καθιστούν επιτακτική την κάθετη και συνολική αναβάθμιση του θεσμικού, λειτουργικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού πλαισίου του πυροσβεστικού οργανισμού.

Αναλαμβάνονται συνεχώς νέες αρμοδιότητες, νέες αποστολές και ρόλοι χωρίς όμως την βασική προϋπόθεση της ορθής διεκπεραίωσης όλων αυτών, την αύξηση δηλαδή της οργανικής δύναμης του Π.Σ. και τις αυτονόητες προσλήψεις προσωπικού, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες αυτές αυξημένες απαιτήσεις.

Το Π.Σ. σήμερα με την υπάρχουσα υπηρετούσα δύναμη, καλείται να ανταποκριθεί σε:

 • Επάνδρωση νέων υπηρεσιών της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.
 • Επάνδρωση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και των δομών αυτού (112).
 • Επάνδρωση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
 • Επάνδρωση και λειτουργία των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.).
 • Επάνδρωση και λειτουργία του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.).
 • Επάνδρωση νέων Παραρτημάτων Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τσοτύλι).
 • Επάνδρωση της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).
 • Επάνδρωση του Επιτελείου, των Κλάδων και των Διευθύνσεων του Α.Π.Σ.
 • Επάνδρωση των 13 Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)
 • Επάνδρωση των 54 Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.)
 • Επάνδρωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των 14 πολιτικών αεροδρομίων.
 • Επάνδρωση 8 Πυροσβεστικών Κλιμακίων Αυτοκινητοδρόμων.
 • Επάνδρωση των 7 Πυροσβεστικών Σταθμών Πολεμικών Αεροδρομίων.
 • Επάνδρωση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων.

Πέραν αυτών αντιμετωπίζουμε συνεχώς προκλήσεις που δεσμεύουν μέρος του προσωπικού μας, όπως η φύλαξη των εμβολιαστικών κέντρων και η μεταφορά υγειονομικών και αναξιοπαθούντων, η  επιβάρυνση της ανάληψης ιχνηλάτησης κρουσμάτων από την πανδημία του κορωνοϊου αλλά και η φύλαξη των Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών σε διάφορα σημεία της χώρας.

Τα ερωτήματα όλων είναι απλά:

 • Πώς με την υπάρχουσα δύναμη και τα ήδη μεγάλα προβλήματα έλλειψης προσωπικού που υπάρχουν χρόνια τώρα σε πολλές Υπηρεσίες της χώρας, θα μπορέσει το Π.Σ. να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις προκλήσεις;
 • Πώς το Π.Σ. θα επιτελέσει το κύριο επιχειρησιακό του έργο, όταν το προσωπικό του κατακερματίζεται συνεχώς με την ανάληψη συνεχών υποχρεώσεων, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες ελλείψεις και εκ των πραγμάτων μείωση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων;

Η απάντηση στα ερωτήματα είναι μία:

Μόνο με αύξηση της οργανικής κατά 3.000 θέσεις και κάλυψη των θέσεων αυτών με νέες προσλήψεις, μέσω διαγωνισμού στα πρότυπα των διαγωνισμών των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία με τον τρόπο αυτόν καλύπτουν μέρος των κενών θέσεων των οργανογραμμάτων τους. Δεν είναι δυνατόν ο μεγάλος αυτός αριθμός θέσεων να καλυφθεί μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων (ως γνωστόν ήμασταν υπέρμαχοι της διαδικασίας) αλλά οφείλουμε να σταθμίσουμε τα δεδομένα και αυτά δεν μπορούν να περιμένουν! Διότι εάν παραμείνουμε στα ίδια, οι συνέπειες θα είναι σίγουρα πιο δυσάρεστες: Το υπάρχον προσωπικό θα λειτουργεί σε τρομερά πιεστικές και ανυπόφορες συνθήκες, απόρροια των συνεχών επιφυλακών και μετακινήσεων τους από περιοχή σε περιοχή της χώρας, περιφερόμενοι και ταλαιπωρημένοι χωρίς δυνάμεις και διάθεση προσφοράς!

Απαιτούνται λοιπόν λύσεις εφικτές, με άμεση απόδοση ώστε να μπορέσει το Π.Σ. να πορευτεί στο μέλλον! Στο θέμα της αντιμετώπισης των ελλείψεων προσωπικού με δεδομένες τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις που το Π.Σ. έχει αναλάβει δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις!

Η πρότασή μας, ρεαλιστική και συμβατή με τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι η ενίσχυση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. κατά 3.000 θέσεις με νέα  οργανογράμματα υπηρεσιών, που θα συνταχθούν βάσει των πραγματικών δεδομένων (περιοχές ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, την στατιστική των συμβάντων κ.α. τοπικές ιδιαιτερότητες)  και ταυτόχρονα την πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού προσωπικού, που θα καλύψει τις αυξημένες θέσεις.

Η ως άνω αύξηση της οργανικής δύναμης θα αναβαθμίσει και θα θωρακίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο επιχειρησιακά όσο και διοικητικά γεγονός που θα συντελέσει στη βελτιστοποίηση εκπλήρωσης της αποστολής του στο διαρκώς και δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών του σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email