Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών

Συνάντηση με την Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
05/12/2018
Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου – Διενέργεια Ε.Δ.Ε.
11/12/2018

Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών

 

Αρ.Πρωτ.244                                    Αθήνα, 07.12.2018

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                           ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών».

 

    Σχετικά με την καταβολή των  αναδρομικών ποσών ύστερα από επαφές με την πολιτική μας Ηγεσία και με τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Α.Π.Σ, σας ενημερώνουμε ότι:

  • αυτή θα πραγματοποιηθεί  13.12.2018 και 14.12.2018  ανάλογα με την Τράπεζα καταβολής της μισθοδοσίας  εκάστου συναδέλφου.
  • επιπλέον τις αυτές ημερομηνίες θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας τα εκτός έδρας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2018. Στους δε συναδέλφους της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής  θα πιστωθούν και τα εκτός έδρας μηνός Οκτωβρίου 2018.

  Επίσης, σύμφωνα με δειγματοληπτικές  περιπτώσεις που εξετάσαμε με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Π.Σ, σας ενημερώνουμε ότι επιβεβαιώνεται ο τρόπος υπολογισμού του Οικονομικού Επιτελείου της Ομοσπονδίας μας, που σας παραθέσαμε με την υπ. Αρ.Πρωτ. 218/25.10.2018 ανακοίνωσή μας. Στο ποσό που έχετε υπολογίσει με τον τρόπο αυτό προκύπτει  μία μεσοσταθμική προσαύξηση της τάξης του 8% λόγω Μισθολογικών ωριμάνσεων που προέκυψαν την περίοδο αυτή.

  Για όσους δεν έχουν υπολογίσει τα αναδρομικά τους,  παραθέτουμε ξανά τον απλοποιημένο τρόπο υπολογισμού που εμπνεύστηκε το οικονομικό επιτελείο της Ομοσπονδίας:

  • Για να υπολογίσετε τα ποσά που αναλογούν με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, χρησιμοποιείστε το ποσό που αναγραφόταν στο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών σας και αντιστοιχούσε στην επιστροφή της αποκατάστασης του πρώτου 50%.
  • Το ποσό αυτό αν ήταν για παράδειγμα 65,00 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφαλιστικές κρατήσεις και την φορολογία, καθαρό λοιπόν 40,00 ευρώ, όπως ακριβώς φαίνεται στην μισθοδοσία σας στην τράπεζα.
  • Το ποσό αυτό θα το πολλαπλασιάσετε με το 36, το γινόμενο θα το διαιρέσετε με το 23 και το πηλίκο θα το πολλαπλασιάσετε με το 53 και το τελικό γινόμενο αφού  προσθέσετε 8%  (λόγω μισθολογικών προαγωγών κλπ) είναι περίπου το τελικό ποσό  επιστροφής.
Δηλαδή 40,00Χ36:23Χ53=3.318,00 + (3.318,00Χ8%)=  3.583,00 Euro.

    Σημειώνουμε ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι πρόχειρος και απλοποιημένος,  διότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνει κατανοητός προκειμένου να υπολογιστεί εύκολα και από τον καθένα το καθαρό ποσό επιστροφής  του.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email