Ενημέρωση για την ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών
07/12/2018
Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
14/12/2018

Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου – Διενέργεια Ε.Δ.Ε.

Αρ.Πρωτ.248                                                                  Αθήνα, 11.12.2018

                                                                  

                                                                    ΠΡΟΣ:    Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                   Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο

                                                                   ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                                                                   κα Όλγα Γεροβασίλη

                                                                              2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                                                                   κα Κατερίνα Παπακώστα

                                                                              3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου – Διενέργεια Ε.Δ.Ε.».

 

    Κύριε Αρχηγέ,

 

    διαχρονικά είναι διαπιστωμένο ότι διενεργούνται σε όλη την Ελλάδα κατά μέσο όρο 30 Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις τον μήνα για πειθαρχικά παραπτώματα συναδέλφων, με αντικείμενο την διερεύνηση και εξακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών, προκλήσεων υλικών ζημιών και φθορών σε οχήματα και μηχανήματα κατά την ώρα εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

    Θεωρούμε απαράδεκτη την πρακτική  ορισμένων Διοικήσεων να επωμίζονται οι υπάλληλοι το οικονομικό κόστος της επισκευής των όποιων υλικών ζημιών προκύπτουν στα οχήματα προκειμένου να μην διενεργήσουν Ε.Δ.Ε. τρομοκρατώντας τους υπαλλήλους.

    Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Διοικητές πολλών Υπηρεσιών μετά από περιστατικό φθορών και μικρών εκδορών σε υπηρεσιακά οχήματα που προκαλούνται κατά την μετάβαση σε συμβάν να σπεύδουν να καταλογίσουν ευθύνες στους οδηγούς οχημάτων  οι οποίες κατά κανόνα καταλήγουν στην επιβολή προστίμων.

    Η φράση «δεν έδειξε την δέουσα προσοχή ως όφειλε και προκάλεσε φθορά» χρησιμοποιείται κατά κόρον και με τρόπο καταχρηστικό, παραβλέποντας  σε πολλές περιπτώσεις τις συνθήκες, την πίεση και εν τέλει την διατεταγμένη υπηρεσία και εντολή που δέχεται ο κάθε οδηγός την ώρα εξέλιξης του κάθε συμβάντος, κατά το οποίο δικαιολογούνται και οι  ζημιές που μπορεί να προκύψουν.

    Υπενθυμίζουμε σε άπαντες ενεργούντες Ε.Δ.Ε. ότι για πειθαρχικό παράπτωμα που διαπιστώνεται πρέπει να  επιμετρηθεί η βαρύτητα του παραπτώματος και ιδιαίτερα από την επίδραση που είχε  στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, τον βαθμό, τον χρόνο, τον χαρακτήρα, τις περιστάσεις και γενικά τις επικρατούσες συνθήκες κατά το χρόνο και από τη μορφή υπαιτιότητας (δόλος ή αμέλεια).

    Υπενθυμίζουμε επίσης ότι μετά την επιβολή προστίμων για παρόμοιες περιπτώσεις οι συνάδελφοι προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο και δικαιώθηκαν. Στην προσφυγή τους αυτή είχαν την αμέριστη ηθική και οικονομική συμπαράσταση των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ακυρώθηκαν λοιπόν από το Διοικητικό Εφετείο επιβληθείσες ποινές ως μη νόμιμες αφού αυτές κρίθηκαν αντίθετες με την αρχή της αναλογικότητας, αρχή, που προστατεύει τον κάθε υπάλληλο  από τις αυθαιρεσίες της όποιας Διοίκησης και ως τούτου δεν συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα.

 

Κύριε Αρχηγέ,

    μετά τα παραπάνω παρακαλούμε άμεσα όπως:

    Α) Εκδώσετε συμπληρωματική ερμηνευτική εγκύκλιο με οδηγίες για την ορθή και δίκαιη εξέταση των ειδικών συνθηκών και των περιστάσεων που υπάρχουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των συμβάντων και απαιτούμε να σταματήσει η τακτική της άκριτης επίρριψης ευθυνών στους υπαλλήλους του Σώματος.   

   Β) Προχωρήσετε στην επιβαλλόμενη αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου που διέπει τους υπαλλήλους του Π.Σ., αφού καθίσταται σαφές πλέον ότι οι πειθαρχικές υποθέσεις εξετάζονται στην βάση ενός παρωχημένου, ξεπερασμένου νομοθετικού πλαισίου, αποτελούμενου από νομοθετήματα των δεκαετιών 1970 και 1980!!!

  Όπως και σε άλλα ζητήματα, το νομοθετικό πλαίσιο των οποίων υιοθετήθηκε από το Π.Σ. με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, έτσι και στο ζήτημα του πειθαρχικού δικαίου απαιτείται άμεσος εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση, με πλήρη εφαρμογή των κανόνων του Κ.Π.Δ., ώστε να τηρούνται απόλυτα για όλους οι αρχές της αναλογικότητας και της ίσης – δίκαιης μεταχείρισης.

   Το πειθαρχικό δίκαιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος και όχι στην οικονομική εξόντωση των υπαλλήλων του.

            

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email