Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του « Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για το βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων του Π.Σ.
18/11/2019
Ερωτήσεις & Απαντήσεις για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
28/11/2019

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του « Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Αρ.πρωτ. 158                                                                                   Αθήνα   22.11.2019

                                                                                 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

​​​​​​​                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     

     ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του « Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

 

Συνάδελφοι

     Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση ύστερα από την 21.11.2019  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι έως και 02.10.2019 αιτήσεις των δικαιούχων  που περιήλθαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

     Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ, όπου αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να αποσταλεί στον Τομέα εις διπλούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών με προσωπική μέριμνα και ευθύνη των αιτούντων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ατομική ειδοποίηση μέσω sms ή fax ή email ανάλογα με το τι, έχουν δηλώσει προκειμένου να προχωρήσουν στις μετέπειτα διαδικασίες που προβλέπονται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ​​​            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email