Ερωτήσεις & Απαντήσεις για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του « Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».
22/11/2019
Ανακοίνωση – Απάντηση στην ΕΥΠΣ Κ. Μακεδονίας.
29/11/2019

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Αρ. Πρωτ: 163​​​                                            
Αθήνα, 28.11. 2019

 

                                                                                 

                                                                             

                                                                                ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

                                                                                                                   Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις & Απαντήσεις για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα    Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος».

 

 

Συνάδελφοι,

    Λόγω της δαιδαλώδης νομοθεσίας και των αλλαγών στο ασφαλιστικό που έγινε με τον νέο ν.4387/2016 (νόμο Κατρούγκαλου) και των ερωτημάτων που έχουν προκύψει και δεχόμαστε συνεχώς και επειδή έχει παρατηρηθεί να αναπαράγονται πληροφορίες (copy paste) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  χωρίς να διασταυρώνονται μόνο και μόνο για λόγους εφήμερης δημοσιότητας, αναθέσαμε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και μέλος  στη ΣυμβουλευτικήΕπιτροπή  Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Ζαγγογιάννη, να κωδικοποιήσει σε απλές κατανοητές ερωτήσεις και απαντήσεις, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους, προκειμένου να ενημερωθούν. Σε πολλά εκ των θεμάτων που αναπτύσσονται ποιό κάτω, λόγω της μεταβατικής περιόδου μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από τον πρώην Γ.Λ.Κ. στον νεοσύστατο Ε.Φ.Κ.Α., δεν υπάρχει σαφή εικόνα και επέρχονται συνεχείς αλλαγές μέσω νέων εγκυκλίων και εσωτερικών αποφάσεων, στις οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχει πρόσβαση.  

1. Με συμφέρει να αναγνωρίσω τα έτη σπουδών μου, την μάχιμη 5ετία (χρόνια εις διπλούν) και τα έτη στρατιωτικής θητείας;

Σύμφωνα με τον ν.4387/2016 τα έτη συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνουν την ανταποδοτική σύνταξη. Δεδομένου των χαμηλών συντάξεων που προκύπτουν με τον συγκεκριμένο νόμο, όσο περισσότερα συντάξιμα έτη έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει. Ειδικά για όσους  συμπληρώσουν πάνω από 40 συντάξιμα έτη ο συντελεστής αναπλήρωσης κάθε έτους είναι ο μεγαλύτερος. Στη περίπτωση της μάχιμης 5ετίας για τα Σώματα Ασφαλείας, το κόστος αναγνώρισης είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με την αναγνώριση ίσων πλασματικών ετών (σπουδών κλπ), που ενώ έχουν το ίδιο σχεδόν  αποτέλεσμα στην  σύνταξη, το κόστος αναγνώρισης μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 φορές πάνω από το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας. Οπότε, η μάχιμη5ετία επιβάλλεται να αναγνωριστεί, για τα υπόλοιπα έτηαναγνώρισης θα πρέπει να εκτιμηθούν ιδιαιτερότητες του κάθε υπαλλήλου, δηλαδή να εκτιμηθεί η σχέση κόστους αναγνώρισης με το όφελος στην σύνταξη.

2. Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών (αναγνώριση ετών σπουδών) από 1/1/2020, πρέπει να κάνω αίτηση μέχρι το τέλος του έτους 2019;

Ναι συμφέρει, καθώς ο συντελεστής αναγνώρισης αυξάνεται από το έτος 2020 από 16,67% σε 20% επί των συντάξιμων αποδοχών.

3. Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας από 1/1/2020;

Ο στρατός για τα Σώματα Ασφαλείας αφορά πραγματική υπηρεσία, καθώς προσμετρείται στις αποδοχές μας και θα πρέπει να αναγνωρίζεται με συντελεστή 6,67% και αυτή ηπροσέγγιση γίνεται προσπάθεια από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.ναεπικρατήσει.

Επειδή όμως αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει με κάποια υφιστάμενη εγκύκλιο και υπάρχει πιθανότητα τελικώς να θεωρηθεί η στρατιωτική θητεία από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. ως πλασματική υπηρεσία, καλό θα ήταν να γίνει σχετικό αίτημα αναγνώρισης εντός του έτους 2019, καθώς το κόστος αναγνώρισης στην περίπτωση που θεωρηθεί πλασματική υπηρεσία θα αυξηθεί από 16,67% σε 20% επί των συντάξιμων αποδοχών από 1/1/2020.

4. Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης 5ετιας από 1/1/2020;

Σύμφωνα με την Φ10042/Οικ.13567/329/8-6-2018 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης, οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010 που αφορούν μόνο τα Σώματα Ασφαλείας,εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου). Δηλαδή ισχύει ο συντελεστής 20% (εισφορές εργοδότη και εργαζομένου) επί των 5νθημέρων, ήτοι 2.392,20 Euro.

Άποψή μας είναι ότι καλό θα ήταν γίνει η αίτησηαναγνώρισης όσο ποιο σύντομα γίνεται, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα, καθώς το κόστος αναγνώρισης για την περίπτωση αυτή όπως αναλύσαμε ποιό πάνω είναι προνομιακό και θα μπορούσε στο μέλλον κάποια στιγμή να μην ισχύει.

5. Δικαιούνται να αναγνωρίσουν την μάχιμη 5ετία, οι κατατασσόμενοι στο Π.Σ. μετά την 1/1/2011 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ;

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ10042/40444/1053/21-5-2019 εγκύκλιο της ΓΓΚΑ, οι κατατασσόμενοι μετά την 1/1/2011 με ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ, έχουν δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης 5ετιας. Το ίδιο φρονούμε ότι ισχύει και για τους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης, ως  κατατασσόμενοι και αυτοί μετά την 1/1/2011, αλλά προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις για το θέμα αυτό, έχει γίνει από την Oμοσπονδία το υπ. αριθ. 128/11-10-2019 έγγραφο προς το Α.Π.Σ..

6. Οι κατατασσόμενοι στο Π.Σ. μετά την 1/1/2011 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, σε ποιά υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση της στρατιωτικής του Θητείας, των ετών σπουδών και της μάχιμης 5ετίας;

Σύμφωνα με το υπ. αρίθ. 85251 φ.509.2/13-12-2016 έγγραφο του Α.Π.Σ. , για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπου υποκαταστήματα του ΙΚΑ που υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετούν.

Το ίδιο φρονούμε ότι ισχύει για την αναγνώριση της Μάχιμης 5ετίας και των ετών σπουδών, αν και δεν υπάρχει ανάλογο έγγραφο που να διευκρινίζει το θέμα ή ανάλογο προηγούμενο παρόμοιας περίπτωσης, παρά το υπ. αριθ. 128/11-10-2019 έγγραφο προς το Α.Π.Σ. που έχει κάνει η Oμοσπονδία μας,προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις για το θέμα με εγκύκλιο διαταγή.

7. Ισχύει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων του Δημοσίου  (συνταξιοδότηση στα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή στο 60ο έτος της ηλικίας κλπ) για τους κατατασσόμενους στο Π.Σ. μετά την 1/1/2011 ασφαλισμένους στο ΙΚΑ;

Δεν έχουμε υπόψη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που να ρυθμίζει το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι οι υπηρεσίες του πρώην Γ.Λ.Κ. δηλώνουν αναρμόδιες να επιληφθούν για συνταξιοδοτικά θέματα των συναδέλφων αυτών.

8. Να κάνω αίτηση για διαγραφή μου από το Τ.Π.Δ.Υ.;  Να διεκδικήσω την διαγραφή μου δικαστικά εφόσον δεν έχω συναινέσει σε αυτή; Τι πρέπει να κάνω;

Επειδή τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φυλλάδια δικηγόρων που προτρέπουν συναδέλφους να διαγραφούν ή να διεκδικήσουν τη διαγραφή τους δικαστικά από το Τ.Π.Δ.Υ., καθόσον δεν αιτήθηκαν κατά την πρόσληψή τους την ένταξή τους σε αυτό, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή, διότι πολλά εξ αυτών μιλούν για διεκδίκηση των εισφορών σε βάθος 5ετιας, καθώς οι προηγούμενες παραγράφονται και στην καλύτερη των περιπτώσεων σε περίπτωση που υλοποιηθεί το αίτημά τους, θα χάσουν τις εισφορές των υπολοίπων ετών και το δικαίωμα στο εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Π.Δ.Υ..

Να σημειώσουμε ότι, ακόμη και από τα δικηγορικά γραφείαεπισημαίνεται, πως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί επί πολυετούς ασφάλισης στο Τ.Π.Δ.Υ.  η στάθμιση κόστους – ωφέλους από μία ενδεχόμενη αίτηση διαγραφής. Θα πρέπει λοιπόν όποιος επιθυμεί την διακοπή της ασφαλιστικής του σχέσης με το Τ.Π.Δ.Υ., να εξετάσει όλα τα αποτελέσματα της ενέργειάς του αυτής. Η απόφαση σε κάθε περίπτωση είναι προσωπική. HOμοσπονδία μας θεωρεί ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διαγραφής διότι είναι ασύμφορο.

9. Θέλω να πάρω δάνειο από το Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Υπάρχουν ακόμη χρήματα διαθέσιμα;

Οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2019 έχουν πλέον εξαντληθεί. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν δάνειο θα πρέπει να αναμένουν να αποδεσμευτούν οι πιστώσεις του έτους 2020 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η διαδικασία για υποβολή  αιτήσεων χορήγησης νέων δανείων αναμένεται να αρχίσει τον Απρίλιο 2020, ύστερα από σχετική εγκύκλιο του Ταμείου.

10. Δικαιούνται δάνειο από το Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α οι συνάδελφοι πρώην 5ετής υποχρέωσης;

Δικαιούνται να αιτηθούν δάνειο εφόσον συμπληρώσουν τρία(3) έτη ασφαλιστικής σχέσης με το Ταμείο.

11. Θα μειωθεί το εφάπαξ βοήθημα στο Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από την 1/1/2020;

Δεν υπάρχει κάποια υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει μείωση.

12. Δικαιούμαι εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με την συμπλήρωση ορισμένων ετών στην ενέργεια, όπως γίνεται με τους μετόχους της ΕΛ.ΑΣ. στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Ταμείου. Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει σχετική ρύθμιση και για τους πυροσβέστες.

13. Έχω συμπληρώσει δικαίωμα για σύνταξη και θέλω να συνταξιοδοτηθώ. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα λάβω την Κύρια σύνταξη και σε πόσο το Εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.;

Από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης, η διαγραφή συνήθως πραγματοποιείται μετά από 45 με 60 ημέρες. Από την ημερομηνία διαγραφής,δίνεται προκαταβολή σύνταξης ύψους 50% του Βασικού Μισθού μετά από 6 με 7 μήνες περίπου, χωρίς να υπάρχουν πλέον 3μηνες αποδοχές οι οποίες με το νέο ασφαλιστικό έχουν καταργηθεί. Το εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με την συγκεκριμένη ροή αιτήσεων,χορηγείται σε ένα με δύο μήνες από την λήψη προκαταβολής της κύριας σύνταξης.

14. Σε πόσο χρονικό διάστημα από την διαγραφή μου από το Π.Σ. θα λάβω επικουρική σύνταξη & εφάπαξ βοήθημα από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ.;

Για να ληφθούν οι παροχές από τα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία, θα πρέπει να εκδοθεί η πράξη κύριας σύνταξης και όχι της προκαταβολής σύνταξης που ισχύει για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Δηλαδή για να λάβουν σειρά προτεραιότητας οι αιτήσεις σε αυτά τα Ταμεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πράξεων κύριας σύνταξης, οι οποίες πλην ελαχίστων περιπτώσεων, έχουν να εκδοθούν από το πρώην Γ.Κ.Λ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. από την 1/1/2017. Αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα ότι θα ενισχυθεί το πρώην Γενικό Λογιστήριο με υπαλλήλους, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Η Ομοσπονδία μας θεωρεί υποχρέωσή της να σας ενημερώσει με υπευθυνότητα και εγκυρότητα έχοντας εντοπίσει τα εκκρεμή θέματα που αναλύονται ανωτέρω και κινείται με παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου για την επίλυσή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email