ΕΥΠΣΚ.Μακεδονίας: Ανακοίνωση μετά από συνάντηση με τον Αρχηγό.