Ορισμός μέλους στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας
22/01/2015
ΠΟΕΥΠΣ: Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης
29/01/2015

Διευκολύνσεις λόγω εκλογών.

titlos poeyps neo

Αθήνα, 24/1/2015

 

Αρ.Πρωτ.12

 

                                                             ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                       κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

                                           KOIN: Α΄Βάθμιες Ενώσεις, μέλη.

 

ΘΕΜΑ :  «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ».

Κύριε Αρχηγέ ,

                Σύμφωνα με τη νομολογία που ισχύει για την Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών (25/01/2015), από την επιφυλακή του προσωπικού εξαιρούνται οι μητέρες , τόσο των ανήλικων παιδιών μέχρι τεσσάρων (4) ετών , όσο και των παιδιών ηλικίας από πέντε (5) μέχρι δώδεκα (12) ετών, με την προϋπόθεση ότι οι σύζυγοι αυτών (αστυνομικοί ή μη) εργάζονται κατά το χρόνο της επιφυλακής , οι οποίες όμως σε όλες τις περιπτώσεις θα εκτελέσουν κανονική Υπηρεσία, σύμφωνα με το ισχύον ωράριο εργασίας .    

                Επειδή πλέον και στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις , χωρίς όμως να υπάρχει σχετική πρόβλεψη , σας ζητάμε να αναλάβετε σχετική πρωτοβουλία προκειμένου να εξαιρεθούν οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, όπως αναφέραμε παραπάνω .

                Επιπλέον αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία να αναληφθεί από πλευράς σας σχετική πρωτοβουλία προς την Πολιτική Ηγεσία ώστε να προβλέπεται πλέον και για το Πυροσβεστικό προσωπικό αντίστοιχη διάταξη .

  Κύριε Αρχηγέ ,

                Είμαστε πεπεισμένοι , εκ των προτέρων, ότι θα σταθείτε αρωγός   και θα προβείτε σε κάθε ενέργεια που απαιτείται ώστε να δοθεί λύση στο δίκαιο αίτημά μας . 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email