Χορήγηση εκλογικού επιδόματος.
22/01/2015
Διευκολύνσεις λόγω εκλογών.
24/01/2015

Ορισμός μέλους στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.7                                                                                             Αθήνα, 15/01/2015

 

 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

                                          ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Σ.

 

 

 

     Σας γνωρίζουμε ότι στην Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Αρχ/στη Σταθόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου Α.Μ. 9008 και αναπληρωματικό αυτού τον Πυροσβέστη  Κωνσταντάρα Γεώργιο του Αναστασίου Α.Μ. 13655.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email