Αναγνώριση χρόνου Υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο.

Κατάργηση των εκπτώσεων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
29/07/2013
Ενημερωτικο σημείωμα για τις δηλώσεις εισοδήματος 2012
30/07/2013

Αναγνώριση χρόνου Υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο.

 

Αρ.Πρωτ.: 243                                           Αθήνα  30/07/2013                                                              

                                                                 ΠΡΟΣ: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                              Β’ Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης

                                                                              Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα 2ο

                    

                                                                 ΚΟΙΝ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                              Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

                                                                              Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

           Θέμα: «Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο»   

               Μετά από ανεξήγητα μεγάλη χρονική καθυστέρηση, εκδόθηκε τελικά η υπ’αριθμ. 66191 Φ.501.1/07-11-2012 διαταγή της Διεύθυνσής σας, με την οποία θα εφαρμόζονταν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010 για την αναγνώριση των πέντε μάχιμων ετών υπηρεσίας με την καταβολή του συνολικού ποσού των 2.392,20 ευρώ (39,87 ευρώ μηνιαία), για κάθε συνάδελφο που κατατάχτηκε στο Π.Σ. από 01-10-1990 και μετά.

             Μεγάλος αριθμός αυτών έσπευσε να υπαχθεί στην παραπάνω ρύθμιση, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, λαμβάνοντας υπ’ όψη την μεγάλη αβεβαιότητα και αοριστία που επικρατεί γύρω από την μελλοντική εξέλιξη των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας ζητημάτων.

            Δυστυχώς όμως και ενώ έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοση της διαταγής, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία που έχει καθοριστεί με αυτή, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αφού η αρμόδια Υπηρεσία, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού, δεν έχει προβεί σε καμία σχετική παρακράτηση του μηνιαίου ποσού όσων συναδέλφων υπέβαλλαν σχετική αίτηση. Η παρακράτηση αυτή, όπως ρητά αναφέρεται, έπρεπε να ξεκινήσει εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ., η οποία και εκδίδεται μετά των έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων κάθε συναδέλφου και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Διαχείριση Χρηματικού.

           Επειδή, το θέμα αυτό αφορά άμεσα μεγάλο αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι αγωνιούν για το εργασιακό και συνταξιοδοτικό τους μέλλον, ζητάμε να μας διευκρινίσετε για ποιό λόγο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία των παρακρατήσεων και πότε αυτή θα αρχίσει, ώστε να εφαρμοστεί η ανωτέρω ρύθμιση του Ν.3865/2010;    

        

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email