Ενημερωτικο σημείωμα για τις δηλώσεις εισοδήματος 2012

Αναγνώριση χρόνου Υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο.
30/07/2013
Δικαστική διεκδίκηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης αποστρατείας
03/08/2013

Ενημερωτικο σημείωμα για τις δηλώσεις εισοδήματος 2012

 

Αρ. Πρωτ.: 246 Αθήνα 30/07/2013
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Συνάδελφοι, μετά τις δύο συνεχόμενες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση Φορολογίας και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΑΠ.Σ. αλλά και με τις κατ’ ιδίαν επισκέψεις μας για το σκοπό αυτό, αναρτήθηκαν σήμερα στην ηλεκτρονική εφαρμογή (ps.net) πίνακες με τα ποσά του κάθε συναδέλφου και ανά Υπηρεσία, τα οποία θα αναγράφονται και στα υπό έκδοση συμπληρωματικά σημειώματα που θα αποσταλούν το συντομότερο σε όλους.
Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση για το έτος 2012, θα πρέπει να αφαιρέσουν το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Α.Π.Σ. από το καθαρό φορολογητέο ποσό της αρχικής βεβαίωσης αποδοχών που έχει παραληφθεί από όλους τους συναδέλφους, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό καθαρό φορολογητέο ποσό για το περασμένο έτος.
Για όσους συναδέλφους έχουν ήδη υποβάλει την δήλωσή τους, θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης, την οποία θα παραλάβουν τις επόμενες ημέρες.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email