Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο ΠΟΕΥΠΣ – Διευκόλυνση Αντιπροσώπων,
24/11/2014
ΠΟΕΥΠΣ: Κοινοποίηση Σχεδίου Π.Δ. για το θέμα του Βαθμολογίου.
24/11/2014

17ο έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο ΠΟΕΥΠΣ

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.342

Αθήνα, 21/11/2014

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

      Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας με αρ.πρωτ. 330/17-11-2014 σας ενημερώνουμε ότι το 17ο έκτακτο πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

      Λήψη απόφασης για την μετατροπή ή μη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) και του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3029/2002 (Επαγγελματικό Ταμείο).

 

     Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις- μέλη της Ομοσπονδίας δια των αντιπροσώπων τους.

    Η επικύρωση και εγγραφή των αντιπροσώπων θα γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας των αντιπροσώπων.

     Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων παρακαλούμε όπως  ενημερώσετε έγκαιρα τους αντιπροσώπους σας  καθώς επίσης  τις Περιφερειακές Διοικήσεις   για τη χορήγηση συνδικαλιστικής αδείας  στους ανωτέρω για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο.

      Επίσης να μας υποβάλλετε  μέχρι την Τετάρτη 26/11/2014 την σχετική κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων σας καθώς και των αναπληρωματικών που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών.

     Παρακαλούμε επίσης  να μας υποβάλλετε  τις σχετικές παραιτήσεις – δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων ώστε να μπουν οι αναπληρωματικοί αυτών.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email