Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α. του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016

Τροποποίηση του Π.Δ. 93/2014 μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών.
07/06/2016
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΑΒ – ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ
13/06/2016

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α. του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016

titlosPoeypsNeo

Αρ.Πρωτ.114                                                                                                                                                                                                                                                          Αθήνα, 08/06/2016

 

                                                                                    ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                 Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α. του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016».

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 25908/469/07-06-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, η υπ΄αριθ. 23123/785/07-06-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων για τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, η υπ΄αριθ. 26083/88707-06-2016 Κ.Υ.Α. σχετικά με την αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων και η υπ΄αρίθμ 25909/47007-06-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και σας τις κοινοποιούμε  σε μορφή pdf για ολοκληρωμένη ενημέρωση

 

Διαβάστε το ΦΕΚ (1)

Διαβάστε το ΦΕΚ (2) 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                          ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email