Τροποποίηση του Π.Δ. 93/2014 μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών.

Συνάντηση Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας με το ΠΑ.Σ.Ε.Δ.
03/06/2016
Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α. του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016
08/06/2016

Τροποποίηση του Π.Δ. 93/2014 μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών.

 

titlosPoeypsNeo

Αρ.πρωτ.111

     Αθήνα,  06/06/2016

 

                                       ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                                                κ. Νικόλαο Τόσκα

                                         ΚΟΙΝ:  1) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                    κ. Ιωάννη Καπάκη

                                                  2) Αρχηγό  Πυροσβεστικού Σώματος

                                                    Αντιστράτηγο, κ. Ιωάννη Καρατζιά

                                                3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

 

Θέμα: «Τροποποίηση του Π.Δ. 93/2014 μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών»

Σχετ. : Το  αρ.πρ. 106  από 2/6/2016  έγγραφο της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου  Αιγαίου.

 

Κύριε Υπουργέ,

από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκε το Π.Δ. 93/2014, η Ομοσπονδία μας κατήγγειλε σε όλους τους τόνους και προς όλα τα επίπεδα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την αντίθεσή της και ζητούσε την άμεση απόσυρσή του διότι το παραπάνω Π.Δ., θεσμοθετεί αντεργατικές διατάξεις για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με συνεχόμενες μετακινήσεις από την εκάστοτε φυσική ηγεσία, υπό το μανδύα των υπηρεσιακών αναγκών χωρίς κανένα κριτήριο.

Κατά τις επαφές που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα τόσο με την πολιτική όσο και με την φυσική ηγεσία, διαπιστώθηκε άρνηση  ως προς την απόσυρση του παραπάνω Π.Δ., παρά μόνο μας ζητήθηκαν όπου και κατατέθησαν έγγραφες προτάσεις προς βελτίωση – τροποποίηση του ως άνω Π.Δ..  Μας δόθηκε επίσης  η κατηγορηματική διαβεβαίωση – υπόσχεση  ότι δεν θα υπάρξουν μετακινήσεις υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών.

Αναφερόμενοι στο άνω έγγραφο της ΕΥΠΣ Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την αιφνιδιαστική μετακίνηση υπαλλήλων από το Π.Κ Νάξου στο Π.Κ Θήρας, χωρίς δαπάνη του Δημοσίου και χωρίς καμιά απολύτως μέριμνα για τη διαμονή και σίτιση των μετακινουμένων, σας υπενθυμίζουμε τη ρητή δέσμευση των προκατόχων σας όσο και του Α.Π.Σ. για την τροποποίηση του Π.Δ 93/2014 και ιδιαίτερα της παραγρ. 7 του άρθρου 21 αυτού για τους υπηρετούντες στις νησιωτικές περιοχές ως και τη ρητή υπόσχεση περί μη εφαρμογής της στους ανωτέρω υπαλλήλους (νησιωτικών περιοχών) μέχρι την τροποποίηση του Διατάγματος.

Θεωρούμε μέγα ολίσθημα την έμπρακτη υπαναχώρηση από τα υπεσχημένα, η οποία μάλιστα εκδηλώνεται με ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο με ξεσπίτωμα υπαλλήλων και την μετακίνησή τους από νησί σε νησί χωρίς τη λήψη οποιασδήποτε διοικητικής μέριμνας. Ταυτόχρονα διαιωνίζεται το πρόβλημα της έλλειψης μόνιμου προσωπικού στη νησιωτική χώρα ενώ με τις μετακινήσεις αποδυναμώνεται περαιτέρω η υπηρεσία της Νάξου.

Κύριε  Υπουργέ,

είναι γνωστό ότι οι εύκολες λύσεις συχνά περιπλέκουν το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν.

Στο έγγραφο της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, στο τεκμηριωμένο περιεχόμενο του οποίου εκφράζουμε την απόλυτη συμφωνία μας, υποδεικνύονται και συγκεκριμένες λύσεις μεταβατικού χαρακτήρα (εθελοντική κάλυψη των κενών με απόσπαση υπαλλήλων), σαφώς προτιμότερες από το κυριολεκτικό ξεσπίτωμα υπαλλήλων.

Η εφαρμογή της εναλλακτικής πρόσκαιρης λύσης, σας δίνει και τον αναγκαίο χρόνο για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Π.Δ 93/2014 με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα  μετακινήσεων υπαλλήλων χωρίς κανένα κριτήριο και καμία διασφάλισή τους.

Οφείλουμε στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι τυχόν συνέχιση της Διοίκησης σε  μετακινήσεις υπαλλήλων από νησί σε νησί χωρίς καμία μέριμνα κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 93/2014, επί της ουσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπέδωση στους υπαλλήλους των νησιωτικών περιοχών κλίματος και αισθήματος υπηρεσιακής ανασφάλειας που εκ των πραγμάτων οδηγεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Και αν κατά τα λεγόμενά σας, στόχος σας είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Π.Σ στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ο στόχος αυτός σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με την εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ.93/2014 που δημιουργούν πικρία, άγχος, αβεβαιότητα και ανασφάλεια των υπαλλήλων.

Η τροποποίηση του Π.Δ/τος 93/2014 σύμφωνα με τις προτάσεις μας είναι μονόδρομος. Θα απαλλάξει τους υπαλλήλους από το αίσθημα άγχους και ανασφάλειας και θα τους εμφυσήσει το αναγκαίο ενδιαφέρον για την υπηρεσία.

Μέχρι την τροποποίηση του ως άνω Π.Δ να ανασταλεί κάθε εκτέλεση μετακίνησης υπαλλήλων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας.

 

Διαβάστε το  αρ.πρ. 106  από 2/6/2016  έγγραφο της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου  Αιγαίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                        ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email