Εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.164                                                                                                                                                                        Αθήνα, 12/09/2016

 

                                                              ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος

             Δ/νση Οικονομικών

                                                                         (Διαχείριση Χρηματικού)

              ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

               Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων».

 

    Επειδή περιήλθαν στην Ομοσπονδία μας αναφορές Πρωτοβαθμίων Ενώσεων – μελών μας σύμφωνα με τις οποίες κατά την πληρωμή αποζημιώσεων εκτός έδρας προς υπαλλήλους έγιναν κρατήσεις προμηθειών από τις πληρώτριες Τράπεζες (της τάξης των 3-4 ευρώ για κάθε υπάλληλο) και ότι δεν χορηγήθηκαν εκκαθαρίσεις πληρωμών παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας άμεσες ενέργειες προκειμένου:

α. Στο μέλλον να μην γίνεται οποιαδήποτε είδους παρακράτηση από τραπεζικές προμήθειες στα καταβαλλόμενα προς τους υπαλλήλους του Σώματος χρηματικά ποσά από πάσης φύσεως αποζημιώσεις.

β. Να ετοιμαστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας σας και να χορηγηθούν στους υπαλλήλους αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τον υπολογισμό των εκτός έδρας αποζημιώσεων, ώστε κάθε υπάλληλος να είναι σε θέση να ελέγξει τα χρονικά διαστήματα στα οποία αντιστοιχούν οι γενόμενες καταβολές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επ΄αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email