Υπολογισμός του Χρόνου εις το Διπλάσιο (Μάχιμη πενταετία) ως Συντάξιμο ή ως χρόνο Πραγματικής Ασφάλισης – Υπολογισμός αυτού στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου, μετά την έκδοση της εγκ.43/2023 του e-ΕΦΚΑ.

Δεύτερη ανάκληση και αναστολή αδειών : Που βαδίζουμε τελικά;
29/08/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.
18/09/2023

Υπολογισμός του Χρόνου εις το Διπλάσιο (Μάχιμη πενταετία) ως Συντάξιμο ή ως χρόνο Πραγματικής Ασφάλισης – Υπολογισμός αυτού στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου, μετά την έκδοση της εγκ.43/2023 του e-ΕΦΚΑ.

Αρ.Πρωτ.:  74                                                                                                                                           Αθήνα, 01.09.2023

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                                                                                  Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός του Χρόνου εις το Διπλάσιο (Μάχιμη πενταετία) ως Συντάξιμο ή ως χρόνο Πραγματικής Ασφάλισης – Υπολογισμός αυτού στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου, μετά την έκδοση της εγκ.43/2023 του e-ΕΦΚΑ».

  1. Με το άρθρο 23 του Ν.4997/2022 αντικαθίσταται το άρθρο 40 παρ.5 π.δ. 169/2007, Α΄210, που προέβλεπε τον αυξημένο υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, με το οποίο μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε η επέκταση της μάχιμης πενταετίας στους Ένστολους, με ασφαλιστικό καθεστώς ΤΣΜΕΔΕ & ΤΣΑΥ, όπως και στους κατατασσόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01.01.2011, υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ..
  2. Με την υπ’ αριθ. 43/14-8-2023 (ΑΔΑ:91ΒΠ46ΜΑΠΣ-ΟΝΙ) εγκύκλιο του ε-ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις για την ψηφισθείσα διάταξη του άρθρου 23 του Ν.4997/2022, στην οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής.
  3. Επειδή η εγκύκλιος που εκδόθηκε, αντί να αποσαφηνίζει το θέμα του υπολογισμού των ετών εις διπλούν στην «Πραγματική Ασφάλιση», δημιούργησε περισσότερες απορίες, απευθυνθήκαμε σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Ε-ΕΦΚΑ για διευκρινήσεις. Από τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες προκύπτει ότι:
  • Ο Υπολογισμός της μάχιμης πενταετίας ως πραγματικής υπηρεσίας, επηρεάζει μόνο τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όχι του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για το μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Ένστολων. Για τον λόγο αυτό δεν έχει προβλεφθεί καμία σχετική οικονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο στην αριθμ.273/16/2022 έκθεση του Γ.Λ.Κ. επί του κατατεθέντος σχεδίου Νόμου στην Βουλή, που να περιλαμβάνει  βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή. Για τους ανωτέρω λόγους, τα έτη εις διπλούν δεν συνεπάγεται ότι επηρεάζουν το μισθολόγιο των Ένστολων.
  • Πέρα των ανωτέρω, όπως επίσης ενημερωθήκαμε από το ίδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες, ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με την συντακτική ομάδα του Σχεδίου Νόμου, έτσι ώστε να εκδοθεί νέα σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023, η οποία θα αποσαφηνίζει το θέμα.
  1. Τέλος, ύστερα από επικοινωνία με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου μας ενημερωθήκαμε ότι, έχουν επισημάνει το θέμα και βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του e-ΕΦΚΑ για την αποσαφήνιση του ζητήματος. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι, η παρακράτηση των πρώτων δόσεων αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας που έχουν κατατεθεί, οι οποίες αφορούν συναδέλφους με ασφαλιστικό καθεστώς τ.ΙΚΑ, τ.ΤΣΜΕΔΕ, τ.ΤΣΑΥ., θα ξεκινήσουν σταδιακά από το Μισθολόγιο Οκτωβρίου 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email