ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.

Υπολογισμός του Χρόνου εις το Διπλάσιο (Μάχιμη πενταετία) ως Συντάξιμο ή ως χρόνο Πραγματικής Ασφάλισης – Υπολογισμός αυτού στην Βαθμολογική και Μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου, μετά την έκδοση της εγκ.43/2023 του e-ΕΦΚΑ.
01/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ.

 

Αρ.Πρωτ. 77                       

Αθήνα, 18.09.2023 

                                                                              

                                                                         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                    ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

 Η Ομοσπονδία μας στηρίζει τον αγώνα και την πορεία διαμαρτυρίας, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11:00 στην Πλατεία Συντάγματος, για την εργασιακή αποκατάσταση των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με άμεση αξιοποίηση τους, ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

Η στήριξη του αγώνα των συναδέλφων μας Συμβασιούχων Πυροσβεστών, απορρέει τόσο από το διεκδικητικό μας πλαίσιο όσο και από ομόφωνη απόφαση του ανώτατου οργάνου, του Συνεδρίου μας και δηλώνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις εκ μέρους της Πολιτείας, με άμεση εφαρμογή του ν. 3938/2011. Συνεχώς δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι το Π.Σ. απαιτεί ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και ιδίως από συναδέλφους έμπειρους και δοκιμασμένους στο πεδίο της μάχης!

Ήρθε η ώρα η πολιτεία να τηρήσει τις νομοθετημένες υποσχέσεις της και να αποκαταστήσει τους συναδέλφους συμβασιούχους, που τόσο έχει ανάγκη! Μαζί λοιπόν στον κοινό αγώνα για την στήριξη του Π.Σ. και την άμεση αποκατάσταση των συναδέλφων μας συμβασιούχων πυροσβεστών! Το αίτημά τους δεν μπορεί να περιμένει άλλο πλέον!

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email