Υλοποίηση αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την επέκταση της “μάχιμης 5ετίας” και σε άλλες μονάδες Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Αρ. Πρωτ: 41                                                            Αθήνα, 14-02-2020

 

                                                                                   ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την επέκταση της “μάχιμης 5ετίας” και σε άλλες μονάδες Πυροσβεστικού Σώματος».

 

Συνάδελφοι

       Ύστερα από αίτημά μας τόσο στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υλοποιήθηκε ένα δίκαιο αίτημά μας, το οποίο έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα τελευταία έτη.

      Με το άρθρο 178 του ν.4662/2020 (περί αναδιάρθρωσης της πολιτικής προστασίας κ.λ.π.) τα έτη του άρθρου 40 του ΠΔ169/2007 (Μάχιμη 5ετία), εκτός από τις ήδη υφιστάμενες  μονάδες, επεκτείνονται και στους υπηρετούντες  στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), στα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.), στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.ΚΕ.) και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.).

     Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Πολιτική μας Ηγεσία, και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες του Σώματος  για την στήριξή τους και την υλοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματός μας. Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει να εντοπίζει τα εκκρεμή οικονομικά και ασφαλιστικά  θέματα και κινείται με παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου για την επίλυσή τους, κάποιες εκ των οποίων σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email