Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικού Υπαλλήλους.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα – Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο LLM
15/01/2016
Οι θέσεις της ΠΟΕΥΠΣ για το Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.
18/01/2016

Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικού Υπαλλήλους.

 poeyps-title

Αρ.Πρωτ.15                                                                                                    Αθήνα, 15/01/2016

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους».

 

Συνάδελφοι,

     όπως γνωρίζετε ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από 01/09/2015 εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.  και ως εκ τούτου σταμάτησε η χορήγηση των Δανείων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και επιστράφηκαν όσες Αιτήσεις δεν πρόλαβαν να εγκριθούν.

     Μετά την ανωτέρω εξέλιξη, υπηρεσιακοί παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και με την δική μας υποστήριξη έκαναν ενέργειες ώστε να χορηγούνται δάνεια από τον Τομέα Πρόνοιας Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνταν μέχρι τώρα.

     Ύστερα και από την 29/12/2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίστηκε η  υποβολή αιτήματος στην εποπτεύουσα Αρχή (Δ.Ε.Υ./Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Υ.Ε.Δ.Α.) προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα για αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 2.100.000 ευρώ για την χορήγηση δανείων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

     Μετά την έγκριση του κ. Υπουργού θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης των υπαλλήλων καθώς και η κατάθεση των δικαιολογητικών για την χορήγηση προσωπικών δανείων για το έτος 2016 από το Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Για κάθε νεότερη εξέλιξη για το ανωτέρω θέμα θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                               ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email