ΔΑΝΕΙΑ

titlosPoeypsNeo

Αρ.πρωτ. 90                                                     Αθήνα   26/04/2016

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                        ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

      ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του  Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2016»

 

 

Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η αποδέσμευση του ποσού των (2.100.000,00 ευρώ) από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Τομέα μας για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών  σε ασφαλισμένους για το έτος 2016.

     Ως εκ τούτου εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση ύστερα από την 22/04/2016  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι από 04/04/2016 έως και 15/04/2016, 402 αιτήσεις των δικαιούχων  που περιήλθαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μέχρι 16/04/2016, συνολικού ποσού 1.179.561,33 ευρώ.

     Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες εγκρίσεις – χορηγήσεις δανείων έως ότου εξαντληθεί ο παραπάνω αναφερόμενος εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

     Για τις ήδη σε πρώτη φάση 402 εγκεκριμένες αιτήσεις θα ακολουθήσει στις υπηρεσίες των αιτούντων ατομική ειδοποίηση μέσω sms ή fax ή email ανάλογα με το τι, έχουν δηλώσει προκειμένου να προχωρήσουν στις μετέπειτα διαδικασίες που προβλέπονται.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

26/04/2016

Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έτους 2016

Αρ.πρωτ. 90                                                     Αθήνα   26/04/2016   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                         ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.           ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης προσωπικών δανείων σε μετόχους του  Τ.Π.Υ.Π.Σ. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. […]
25/03/2016

Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρ.Πρωτ. 69                                                                           Αθήνα, 24/03/2016     ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                                                                  ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων». Παραθέτουμε επίκαιρη ερώτηση των […]