Τα νέα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων.

Κώστας Πενταγιώτης. Γνωμοδοτικό σημείωμα, ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
27/11/2012
Ελλειψη πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης.
26/12/2012

Τα νέα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης για τα νέα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού Συμβουλίου μετάθέσεων Πυρ/μων Αρχ/στών Πυρ/στών:

από την Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Υπαλλήλων του Π.Σ. εκλέχθηκε o Δημήτρης Σταθόπουλος με Αναπληρωματικό μέλος τον Κοκκάλα Γεώργιο.

από την Ε.Α.Κ.Π. Εκλέχθηκε ο  Καραγκούνης Δημήτριος με αναπληρωματικό μέλος τονΒλάχο Δημήτριο 

από τους Ανεξάρτητους Πυροσβέστες δεν εκλέχθηκε κανείς αλλά την πρώτη θέση κατά έλαβε ο Παπαδόπουλος Γεώργιος και την δεύτερη θέση o Ανδρεόπουλος Παναγιώτης.

τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με Διαταγή της Δ/νσης  Προσωπικού. 

Print Friendly, PDF & Email