Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα του Κλάδου μας

Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ.
23/02/2018
Μισθοδοσία πυροσβεστικού προσωπικού.
24/02/2018

Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα του Κλάδου μας

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 605/13/78-γ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια των συναντήσεων μας με την Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της αποστολής σχετικών υπομνημάτων, χθες μεσημβρινές ώρες αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Στέλλα ΒΡΑΚΑ, παρουσία και των στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν θέματα ασφάλισης που αφορούν τους στρατιωτικούς του Δημοσίου και θα εμπεριέχονται στην σχετική εγκύκλιο του εν λόγω Υπουργείου.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναγνώριση και τον υπολογισμό – στην ανταποδοτική σύνταξη – των διπλών ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (Μάχιμη Πενταετία, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΕΜΑΚ, ΜΥΑ κ.λπ.), την αναγνώριση των λοιπών πραγματικών χρόνων, την επέκταση των Υπηρεσιών που λογίζονται αυξημένες στο διπλάσιο, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των καταταγέντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 01-01-2011, την επέκταση του χρόνου αναγνώρισης τέκνων των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και στους στρατιωτικούς, τους λανθασμένους κατά το παρελθόν χειρισμούς της Διοίκησης του πρώην ΤΠΔΥ και την επίλυση του προβλήματος με τους προαιρετικά ασφαλισμένους σε αυτό, καθώς και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την εύρυθμη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας, μας γνώρισε ότι, μετά από τις συσκέψεις και την επεξεργασία των αιτημάτων μας, κινούμενη στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4387/2016, αποφάσισε και θα αποτυπωθούν στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου τα εξής: α) η εξαγορά για την αναγνώριση των προαναφερομένων διπλών χρόνων – μη συμπεριλαμβανομένης της Μάχιμης Πενταετίας – από 01-01-2018, εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί, θα παρακρατείται αυτόματα με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του, β) το ποσοστό αναγνώρισης των εν λόγω διπλών ετών – μη συμπεριλαμβανομένης της Μάχιμης Πενταετίας – παραμένει στο 6,67%, γ) οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 που αφορούν την αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας παραμένουν σε ισχύ και μετά τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, ενώ υπολογίζονται στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης οι αποδοχές που ελήφθησαν υπόψη στην εν λόγω αναγνώριση όταν ο χρόνος της Μάχιμης Πενταετίας έχει παρασχεθεί μετά την 01-01-2002, δ) στην προαναφερόμενη περίπτωση, όταν ο ασφαλισμένος κρίνει ότι δεν τον συμφέρει η γενόμενη αναγνώριση, δύναται να καταβάλλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη ή να ανακαλέσει το αίτημά του και να του επιστραφεί το καταβληθέν χρηματικό ποσό και ε) δε μεταβάλλεται το καθεστώς αναγνώρισης των συντάξιμων ετών για όσους έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο μέχρι την 30-09-1990 και συνεπώς παραμένουν σε ισχύ οι σχετικές προς τούτο διατάξεις.

Για τα υπόλοιπα θέματα που αναπτύχθηκαν στην παραπάνω συνάντηση, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδειξε αρκετό ενδιαφέρον, ζήτησε να της αποσταλούν αναλυτικά υπομνήματα και μας γνώρισε ότι ζητήματα όπως το διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας μετά την 01-01-2011 και η αναγνώριση του χρόνου τέκνων στο Δημόσιο, ύστερα από τη ψήφιση του ν.4387/2016, δεδομένων και των βασικών αρχών αυτού, ήτοι της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από άλλο πρίσμα.

Το συνδικαλιστικό μας Κίνημα, με επιχειρήματα και επιμονή θα συνεχίσει να διεκδικεί και να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, τόσο στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματά του, όσο και στα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κοινωνική ευημερία των συναδέλφων μας και εκπέμποντας πολλαπλά μηνύματα σε όσους μας οδήγησαν στην πολιτική των περικοπών και συνεχίζουν να την εφαρμόζουν.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email