Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά.

Καταγραφή δεδουλευμένων ωρών εργασίας (ρεπό) από υπερεργασία στο πυροσβεστικό προσωπικό από τις γενικές επιφυλακές.
28/09/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 05.11.2021 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
21/10/2021

Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά.

 

Αρ.Πρωτ.104                                                                                                   Αθήνα, 30.09.2019

 

                                                               ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                             Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά»

 

Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημά μας στις 29.09.2019,συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά Ευάγγελο στο γραφείο του, προκειμένου να τον ενημερώσουμε εκτενώς για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, καταθέτοντας ταυτοχρόνως και αναλυτικό Υπόμνημα με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Ομοσπονδία.

Αρχικά μας ενημέρωσε ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί μια πρώτη επαφή, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικότερα για τα προβλήματα του πυροσβέστη από το αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησής του, ενώ από την πλευρά του εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας για την ανάγκη επίλυσής τους.

Κατά την συζήτηση που αναλυτικά ακολούθησε, τέθηκαν πολλά ζητήματα με πρώτο την άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων σε προσωπικό και για το πρωτεύον αυτό θέμα ο κ. Υφυπουργός επικεντρώθηκε στην προσπάθεια πρόσληψης πυροσβεστών αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν στην υλοποίηση του. Το αρνητικό δεδομένο που ιδιαίτερα προβληματίζει είναι  ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των πυροσβεστών ξεπερνά τα 47 πλέον έτη και με δεδομένο ότι ο αριθμός των εισακτέων μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων είναι εκ των πραγμάτων ελάχιστος για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται και εκεί θα επιμείνουμε σημαντική αύξηση του αριθμού αυτού. Επιμείναμε ότι αν δεν γίνει άμεση πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών με νέες προσλήψεις, μέσω διαγωνισμού στα πρότυπα των διαγωνισμών των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας το οποία με τον τρόπο αυτόν καλύπτουν τις ανάγκες του Σώματος, το Π.Σ. θα βρεθεί στο όριο της διάλυσης, καθώς την επόμενη 10ετία πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 5.000 πυροσβέστες! Η απάντησή του μεταξύ άλλων, ήταν ότι ο ίδιος έχει δώσει εντολή προκειμένου να ετοιμαστεί σχετική μελέτη, που αφορά τον ηλιακό πληθυσμό του Πυρ/κου Σώματος και τις πραγματικές ανάγκες του, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και εν συνεχεία με ανάλογη πίεση στα συναρμόδια Υπουργεία, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια υπήρξε ενημέρωση από μέρους μας, σχετικά με το μέτρο της Γενικής ή Μερικής επιφυλακής, τονίζοντας ότι αυτό είναι έκτακτο μέτρο και υπό το πλαίσιο του ν.4662/2020, συναρτάται με την εκδήλωση φαινομένων και κινδύνων φυσικών καταστροφών από απρόβλεπτα και μεγάλης έντασης συμβάντα και ότι σε καμία περίπτωση, όπως τα παραδείγματα που αναλυτικά περιγράψαμε, δεν θα πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του. Ζητήσαμε την πλήρη αποσαφήνιση των όρων Διαβάθμιση Κατάστασης Ετοιμότητας, Γενική – Μερική Επιφυλακή και Αυξημένη Ετοιμότητα, ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολές και οι καταχρήσεις του μέτρου που κουράζουν και εν τέλει καταρρακώνουν το προσωπικό. Η τοποθέτησή του γι’ αυτό μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, αφού συμφώνησε απολύτως και μάλιστα το διαπίστωσε ιδίοις όμασι με το σεισμό στην Κρήτη, λέγοντας ότι το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται για συγκεκριμένους λόγους και σε συγκεκριμένες περιοχές και εάν χρειαστούν ενισχύσεις τότε να ενεργοποιούνται όμορες υπηρεσίες.

Τέθηκε η επαναφορά του δασικού επιδόματος, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο, είτε με την πληρωμή της υπερεργασίας ή της πρόσθετης υπηρεσίας στο πυροσβεστικό προσωπικό, που ανταπεξήλθε μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο και καθημερινά παλεύει απέναντι στις αντιξοότητες της επικίνδυνης εργασίας του, γι’ αυτό και επιβάλλεται η θεσμοθέτηση και αποζημίωση της υπερεργασίας (πρόσθετη εργασία). Χαρακτήρισε απόλυτο δίκαιο το αίτημα, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως επίδομα υπεραπασχόλησης και ανάλογα με το χρόνο εμπλοκής του υπαλλήλου και πέραν του κανονικού του ωραρίου, να αμείβεται και ανάλογα. Γι’ αυτό δεσμευτήκαμε να του παραδώσουμε μελέτη για τον τρόπο υλοποίησής του.

Επίσης ως ελάχιστη έμπρακτη στήριξη στην δύσκολη πραγματικότητα που βιώσαμε την φετινή αντιπυρική περίοδο, τέθηκε το θέμα, όπως ήδη το έχουμε προβάλλει σε κάθε κατεύθυνση και αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης εκ μέρους της πολιτείας της χορήγησης σχετικού επιδόματος. Όπως μας ενημέρωσε και από όσα γνωρίζει αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένα κονδύλι διαθέσιμο προκειμένου να καλυφτεί η φετινή υπερεργασία και η μη χορήγηση των Κ.Α.

Εν συνεχεία καταθέσαμε τις προτάσεις μας για άμεση τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του ν.4662/20, το όποιο και θα αποτελέσει αφού το μελετήσει προϊόν νέας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί ειδικά και μόνο για αυτό.

Ενημερώθηκε επίσης για το μεγάλο θέμα της αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, παραδίδοντας του τη σχετική μελέτη αλλά και συνολικά για τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως Ομοσπονδία για αναγνώριση με πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην κείμενη ελληνική νομοθεσία, με δεδομένο ότι το επάγγελμά μας τηρεί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, όπως διαχρονικά έχουμε καταδείξει.

Για το θέμα της ενίσχυσης του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, μας ενημέρωσε ότι η προμήθεια-αντικατάσταση πυροσβεστικών οχημάτων προχωρά κανονικά, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Επίσης ζητήσαμε την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα οδοιπορικά των στελεχών, με αναπροσαρμογές τόσο στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όσο και στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης, με την διαβεβαίωση εκ μέρους του ότι θα δοθεί εντολή για άμεση επανεξέταση των εκτός έδρας. Ζητήθηκε επίσης η άμεση προκήρυξη σχολής Αρχ/στων, αφού παρατέθηκαν τα σχετικά επιχειρήματα και συμφώνησε απόλυτα μαζί μας.

Τέλος, αναγνώρισε την προσφορά μας στην κοινωνία και ευχαρίστησε όλους του Πυροσβέστες για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και συνεχίζουν να καταβάλλουν στην φετινή αντιπυρική περίοδο, κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες όλων των συμπολιτών μας, ενώ μας διαβεβαίωσε για την αγαστή συνεργασία μας, με νέες συναντήσεις για την άμεση δρομολόγηση λύσεων στα προβλήματα του κλάδου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email