Καταγραφή δεδουλευμένων ωρών εργασίας (ρεπό) από υπερεργασία στο πυροσβεστικό προσωπικό από τις γενικές επιφυλακές.

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης.
16/09/2021
Συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά.
01/10/2021

Καταγραφή δεδουλευμένων ωρών εργασίας (ρεπό) από υπερεργασία στο πυροσβεστικό προσωπικό από τις γενικές επιφυλακές.

   Αρ.Πρωτ.:103                                                                                            Αθήνα,28.09.2021

 

                                                                    ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

           Αντιστράτηγο κ.Κολοκούρη Στέφανο

                                                                    ΚΟΙΝ: 1. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και

             Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά Ευάγγελο

  1. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή δεδουλευμένων ωρών εργασίας (ρεπό) από υπερεργασία στο πυροσβεστικό προσωπικό από τις γενικές επιφυλακές».

 

Κατά γενική ομολογία, το πυροσβεστικό προσωπικό της χώρας μας κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επέβαλαν τα μεγάλα συμβάντα των πυρκαγιών κλήθηκε παρέχει υπερεργασία μέσω των πολυήμερων επιφυλακών και των μετακινήσεων ανά την επικράτεια. Κάποιοι όμως σε διάφορες υπηρεσίες της χώρας, που τυγχάνει να ασκούν Διοίκηση, δεν έχουν κατανοήσει ακόμα την έννοια της επιφυλακής, είτε αυτή λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον είτε στον τόπο εργασίας του κάθε υπαλλήλου, αλλά ούτε και την έννοια της επιπλέον των νομίμων ωρών εργασίας και λειτουργούν αυθαίρετα, αλαζονικά και άκρως αντισυναδελφικά απέναντι σε ανθρώπους που απλά εργάστηκαν και επιζητούν το αυτονόητο.

Απαιτείται η ανάλογη σοβαρότητα εκ μέρους αυτών καθώς αντιμετωπίζουν επαγγελματίες πυροσβέστες, που στερήθηκαν τον προσωπικό και οικογενειακό τους χρόνο στην επιτέλεση του καθήκοντός τους με αποτέλεσμα να υπάρχει το αίσθημα της αδικίας στους υπαλλήλους.

Το Α.Π.Σ. με σχετικές κατά καιρούς Διαταγές (ενδεικτικά αναφέρονται οι υπ’αριθμ. 25566 Φ.105.6/25-05-2001 και υπ’αριθμ. 66669 οικ. 106.94/16-11-2007) με τη δεύτερη να αναφέρει συγκεκριμένα ότι κάθε φορά και για όσο χρονικό διάστημα κληθεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος σε επιφυλακή και εργασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λαμβάνει τις αντίστοιχες ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό) καθώς και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις (εκτός έδρας, επίδομα αυξημένης ετοιμότητας, αποζημίωση πέραν του πενθημέρου). Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι όταν το προσωπικό τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής κατ΄οίκον ή σε ετοιμότητα Ά,΄Β,΄Γ, είναι διατεταγμένη υπηρεσία, όπως ορίζεται από τις παραπάνω διαταγές και γενικά περί διαταγών που αναφέρονται στον εργασιακό χρόνο των πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Αν κάποιοι δεν γνωρίζουν τα ως άνω ισχύοντα και τις λοιπές διατάξεις περί του μέτρου της επιφυλακής, ας φροντίσουν να τα λάβουν υπόψη τους και να μην ταλαιπωρούν συναδέλφους για ζητήματα που εφαρμόζονται χρόνια τώρα.

Κύριε Αρχηγέ, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, μέσω σαφών γραπτών διαταγών για τα αυτονόητα, ώστε να διευθετηθεί το θέμα που προέκυψε σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και να υπολογιστούν οι επιπλέον ώρες εργασίας των συναδέλφων, όπως αυτές υπολογίζονται από το ισχύον νομικό μας πλαίσιο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email