Συμμετοχή της ΠΟΕΥΠΣ στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σύσταση Επιτροπής Αγώνα για τον συντονισμό των Ομοσπονδιών μας.
10/11/2015
Συνάντηση με βουλευτές του Τομέα Δημόσιας Τάξης και Π. του Π. της Ν.Δ.
11/11/2015

Συμμετοχή της ΠΟΕΥΠΣ στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ 253                                                       

                                                                              Αθήνα,  11/11/2015

 

                                                         

                                                         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                     ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συμμετοχή της ΠΟΕΥΠΣ στην επίσημη υποδοχή των

             μεταπτυχιακών φοιτητών του Διιδρυματικού  Διατμηματικού   

             προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών».

  

             

   Πραγματοποιήθηκε την 30η Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κ. Κηφισιά, παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, όπου συμμετείχε και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και χαιρέτησε ως σημαντική πρωτοβουλία την σύναψη συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την υλοποίηση κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην εκδήλωση επίσημης υποδοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναρξης των μαθημάτων του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών», διοργανωθέντος από τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

     Την εκδήλωση αυτή, συντόνισε ο Δημοσιογράφος – Συγγραφέας κ. Δημήτρης Καμπουράκης. Η εναρκτήρια ομιλία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιήθηκε από τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κ. Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τη βοήθεια αυτών, στην απόκτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

   Τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Τόσκας, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, καθώς και ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος, κ Βασίλειος Παπαγεωργίου όπου χαιρέτισαν την εκδήλωση, υπογράμμισαν τη σημασία της άρτιας οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας και αναφέρθηκαν στη σημασία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

    Η παρουσίαση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έγινε από τον Καθηγητή, κ. Δημήτριο Εμμανουλούδη, Διευθυντή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ και Αντιπροέδρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.

    Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Κοροντζής, κατά την ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, παρουσίασε συνοπτικά τις ευρέως φάσματος δράσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

    Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, στοχεύει στην Μεταπτυχιακή εξειδίκευση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και απόφοιτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, Κύπρου και της Αλλοδαπής.

  Τέλος, κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η κάλυψη των αναγκών της χώρας, με εξειδικευμένο στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στα πλαίσια αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Σώματος ως κύριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email