Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
26/02/2018
Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
08/03/2018

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.

Αρ. Πρωτ:33                                                                                         

Αθήνα, 26/02/2018

 

                                                                 ΠΡΟΣ:1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

          Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη

    2)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις   

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ. »

 

     Συμμετείχαμε σε κοινή συνεδρίαση στις 24/2 στις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης Αττικής με τους επικεφαλείς των Εθελοντικών Κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου έγινε εποικοδομητική συζήτηση, για τον καθορισμό κοινών δράσεων και παρεμβάσεων για τα σημαντικά και χρόνια προβλήματα που ανακόπτουν την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.

  Στην συνέχεια στις 25/2 συμμετείχαμε στην 10η ετήσια τακτική συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανελλήνια Ένωσης των Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος όπου τονίσαμε την στήριξη της Ομοσπονδίας μας  στο θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και στηλιτεύσαμε την διαχρονική απαξίωση του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού από την πολιτεία που δυσχεραίνει την άσκηση των καθηκόντων τους ενώ δεν συμβάλλει και στην καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Π.Σ.

   Σας υπενθυμίζουμε ιδιαίτερα, ότι από την έναρξη της πιστοποίησης των εθελοντών πυροσβεστών του Π.Σ. με την καινούργια διαδικασία πιστοποίησης και εκπαίδευσης από το 2012, καμία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει Μ.Α.Π. με αποτέλεσμα ο αξιωματικός υπηρεσίας της βάρδιας να βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση έναν εκπαιδευμένο πολίτη σε θέματα πυρόσβεσης- διάσωσης, έναν πολίτη που διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο του και το Πυροσβεστικό Σώμα γενικότερα, να μην μπορεί να τον αξιοποιήσει όπως προβλέπει ο νόμος.

   Επειδή ο εμπαιγμός αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται με αποτέλεσμα να καταβάλλουν οι ίδιοι ένα σεβαστό ποσό πολλές φορές για την ασφάλεια τους, ζητάμε την αναστολή της διαδικασίας πιστοποίησης και αποφοίτησης νέων εθελοντών πυροσβεστών αφού τους ήδη υπάρχοντες αποφοιτήσαντες η πολιτεία δεν τους έχει υποστηρίξει όπως έχει υποχρέωση.

  Τέλος, πρέπει να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των εθελοντικών ομάδων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γ.Γ.Π.Π. (400 περίπου) και δεν είναι πιστοποιημένοι και στο αμιγώς εθελοντικό προσωπικό, ώστε να σταματήσει η μη ορθή υπηρεσιακή, επιχειρησιακή, και διοικητική αντιμετώπιση του εθελοντικού προσωπικού του Π.Σ..

                  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email