Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μισθοδοσία πυροσβεστικού προσωπικού.
24/02/2018
Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
26/02/2018

Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αρ. Πρωτ:32                                                                                        

Αθήνα, 24/02/2018

 

                                                                                      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ »

 

 

Συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την επίτευξη των στόχων του συνδικαλιστικού μας κινήματος συμμετέιχαμε στο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στις 23-02-2018 στην Αθήνα.

Απευθύναμε χαιρετισμό και έγινε αναφορά στις τελευταίες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, καθώς και στην αναγκαιότητα της αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη έκβαση του συνδικαλιστικού μας αγώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοικτά και χρόνια προβλήματα για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρουν, αναλόγως, οι κυβερνώντες.

Από την πλευρά της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας τονίστηκε ότι υπάρχουν δίκαια οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι’ αυτό ζητήθηκε η άμεση υποβολή προτάσεων ώστε τουλάχιστον για τα θεσμικά, να προωθηθεί η επίλυσή τους μέσω προεδρικού διατάγματος.

Τέλος, διαβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά, την συνέχιση του συνδικαλιστικού αγώνα, με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα και εκφράσαμε στον Πρόεδρό της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την θέληση μας για τη συνέχιση σα μια γροθιά της πορείας του ενωμένου συνδικαλιστικού κινήματος των ένστολων.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email