ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας

Κατανομή πιστώσεων για καθαριότητα στο Π.Σ έτους 2012
22/05/2012
Ν.4057-2012 Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δ.Υ.
22/05/2012

ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας