Επέκταση μίσθωσης και για την αντιπυρική περίοδο 2016.

Επέκταση χορήγησης επιδόματος εξομάλυνσης και στα Σώματα Ασφαλείας
28/01/2016
Συνάντηση των Ομοσπονδιών με το ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό.
29/01/2016

Επέκταση μίσθωσης και για την αντιπυρική περίοδο 2016.

poeyps-title

Αρ.πρωτ. 31                                                          Αθήνα   28/02/2016

                                                           ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                        ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Επέκταση μίσθωσης και για την αντιπυρική περίοδο 2016 για

              τα εναέρια μέσα του Π.Σ. στο ποσό των 13,7 εκατ. Ευρώ».

  

Συνάδελφοι

    Κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι Σχέδιο Τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» Άρθρο για θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα το άρθρο 22 του ν. 4302/2014(Α΄225) τροποποιείται ως εξής «Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ισχύει  και για την αντιπυρική περίοδο 2016»

   Με τις διατάξεις της παραπάνω τροπολογίας, εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για την αντιπυρική περίοδο 2016, οι συμβάσεις, συμφωνίες και αποφάσεις που ελήφθησαν για τις ανάγκες των προηγούμενων αντιπυρικών περιόδων, βάσει των προσφορών που υπάρχουν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικής, πτητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω μίσθωσης εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης ή παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων αυτών.

  Σύμφωνα με το Υπουργείο, εκτιμάται ότι το ποσό θα είναι 13.7 εκατ. Ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2016.

   Πέραν του παραπάνω ζητήματος που είναι σημαντικό για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, θεωρούμε αναγκαίο να διευθετηθούν άμεσα, τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να χορηγηθούν επιτέλους στον Μάχιμο Πυροσβέστη τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email